Aayelele mOlukonda ya pewa iikulya

0
256

KuMaria Namupala

OLUKONDA – Aakalimo yomomikunda dha yoolokathana moshikandjohogololo Olukonda oyali ya pewa omakwatho giikulya, opo yi ikwathele nokutema momagumbo gawo.

Iikulya mbino oyali ya topolelwa omikunda konyala adhihe ndhoka dhili moshikandjohogololo, nomegumbo kehe muna aayelele olyali lya pewa uushako wuusila womahangu wuli uyali oshowo oondooha dhoohi dhili mbali.

Kansela gwoshikandjohogololo Olukonda, Darius Shikongo okwati ye pamwe nombelewa ye oyali ya pewa iikulya mbyoka kaasamaria aanamutimahenda, mbono ya mono kutya aantu oyendji momagumbo otaya hupu shokadhila noya pumbwa oku pewa iipalutha.

Shikongo tati oyali ya tokola opo iikulya mbyoka yeyi topolelepo aayelele ayehe moshikandjohogololo Olukonda, yo ya wape ya vule ku telekela aanegumbo lyawo. “Otatu kambadhala ngaashi tatu vulu opo aantu yetu mboka aadhinwa miikandjohogololo ya kale ya mona omakwatho yo yi ikwathe wo momagumbo nomaluvalo gawo,oyendji momagumbo kayenamo iikulya nolundji oto adha taya ka konga omalovu kuundingosho,” Shikongo tati.

Ombelewa ndjika yaLukonda oyali ye ende nomikunda oshiwike sha piti tayi topola iikulya oyo tuu mbika. Aayelele oyendji mboka yali ya pewa iikulya oyali ya nyanyukwa no ku pandula ombelewa yoshikandjohogololo sho ye yape omakwatho giikulya ngoka ya kala ya pumbwa.

“Nonande twali twa longa momapya omumvo gwayi otundji inatu mona eteyo lya gwana notatu longo nuudhigu okwiimonena iikulya momagumbo,otundji ihatu longo otwa kalela owala aakuluntu yetu momagumbo yo oyo taye tu kongele iikulya noshowo iipumbiwa yilwe nena oshimaliwa shopenzela itashi gwana we ku gwanitha oompumbwe dhomegumbo,otwa pandula unene komayakulo ngono ombelewa yetu pe, otatu indile ya tsikile noku tu longela uuwanawa mboka twa pumbwa,” Aalukonda taya pandula ngaaka.

Konima ombelewa oyali ya gandja etumwalaka kaayelele mboka yeli momudhingoloko gwaLukonda ihe inaya endako kombelewa yiileko iikulya yawo, ya kale ya holoka opo ya kutheko iikulya yo ya ka kale taya tema ya manguluka. Kansela Shikongo ta kumike aanamapya ya longe nuudhiginini opo ya ka mone eteyo ewanawa no tali hokitha pehulilo lyomumvo gwiilonga yomepya .

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here