Macha Portasio ota kongo omwiimbi pamwe naye

0
199

Ku Pineas Nakaziko

WINDHOEK-Molwaashoka ondjamba yimwe ihayi gundula ontsi, Maria Dimbale a tseyika nawa nedhina Macha Portasio, ota kongo omwiimbi gomumati opo ayehe yanane ondjoko yimwe mokwiimba oongalo dhoAfropop nodhopambepo.

Macha Portasio ota ti omwiimbi ngoka nakale aza mOshakati nenge mOngwediva.Ota ti nee ota ya kala noku yambidhidhathana pamadhiladhilo nopoku futa iipumbiwa mbyoka hayi pulwa moku etapo oongalo.

Macha Portasio okwa pitithile oalubuma ye yotango ‘Let It Shine’ omimvo dhapiti, ndjono wo yili natango tayi shi enditha nawa pomahala giili nogiili, unene monooli yaNamibia.

Macha Portasio ota kongo ishewe omuwiliki ngoka ta ka kwatela oongalo dhe komeho, noku mu kongela wo mpoka ena oku kala ta u ulikile uunongo we opo a tule oshitalenti shoongalo dhe pomuthika gwopombanda. Ngaashingeyi okuli petameko lela lyoalubuma ye  ontiyali.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here