Omumvoguudhano woAteletika gwa tameka nuunkundi mOshana

0
198

KuShipiElago

OSHAKATI-Omunashipundi goAteletika moshitopolwa sha Shana Theron Charl okwa holola eyuvo lye lyonayi konima sho uudhano wotango woAteletika wopaikandjolongo shaOmpundja naashoka shaShakati yali ya tameke nuunkundi omathigathano go Ateletika ehuuliloshiwike lyaziko.

Theron okwa ti uudhano mbuka owali wa taalelwa komikundu ngaashi ompumbwe yaanambelewa mewiliko lyoAteletika, uunona inawu longekidhwa okuza kOosikola,neitulemo lya nkundipala lyaalongi.

Okwa ti kehe Osikola oyali ya tegelelwa yikale yina omusholondondo gwaamatuki taya kalelepo osikola ngoka tagu ulike kutya okanona otaka kutha ombinga moshinano shontumba nenge shongandi.

Ashike pahapu dha Theron shika Oosikola inadhi vula okwiiyutha kusho onkene Oosikola odhindji odhali dha tumu ashike omangungo gaanona pwaana kutya otaya ka kutha ombinga miinano yini, naashika oshali sha pe aanambelewa uupyakadhi.

Tatsikileko tati Oosikola odhindji kadhina omizalo nomalwaala ngoka tagakalelepo Oosikola dhawo naashika oshaliwo shape aanambelewa uudhigu.

Ta indile Oosikola dhikambadhale opo dhi kongele uunona mboka tawu kakalelapo Oosikolad hawo iikutu yoAteletika oshoka oyendji oyeli taya longitha niikutu yokongeleka moku matuka.

Okwa ti okuli a yematekwa ku yamwe yomaalongi mboka ya li ya thindikile uunona konima sho ya li ya nyengwa okukondolola uunona oshinima shoka sha li wo sha eta evundakano pokapale.

Okwa ti omolwa omalongekidho ngoka ge li ga nika uunkundi okuza omumvo taguya Osikola kehe otayi ka pewa olufo lokuunganeka uudhano mbuka opo ku yandwe omahilathano esiku lyuudhano nompumbwe yaanambelewa.

Theron ta tsikile wo  tati omalongekidho oge li metifa okuuunganeka omadhewulopukululo okunkondopaleka ontseyo yaalongisikola muudhano wo Ateletika naashika otashi ka ningwa kuyele omumvo twa thinda.

Theron ota indile iikandjolongo mbyoka yalanduka opo yi ka longekidhe uudhano ta wu hokitha opo onyeka yuudhano woAteletika moshitplwa shaShana yitsikile nokuyaka.

Ehuuliloshiwike ndika otaku dhanwa o Zone 2 yili pokati kEheke nOluno pokapaleko Independence Stadium mOshakati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here