Gumwe a sile pongeleka 

0
250

ONGWEDIVA –Omulumentu omukuluntu lela okwa sile pongeleka yoPentecostal  mpoka ali aningi omasiku gaali a lala a tegelela okugalikanenwa anuwa opo aaludhwe.

Oshiningwanima shika osha ningwa komatango gEtiyali lyoshiwike sha ziko molukanda Ombili mondoolopa yEenhana moshitopolwa shaHangwena.

Nakusa Martin Simon (54) okwazile komukunda Etambo,  moshikandjohogolo sha Epembe moshitopolwa shaHangwena .

Martin Simon okwali gumwe gwomwaamboka yena eitaalo kutya oongeleka dho ngashingeyi dhoka dha tseyika nawa onga oongeleka dhoshiveva ohadhi aludha  ihe okwa ningi omupya oshoka opo wala a manene oondjenda mpoka.

Okwa kutya kundanekwa aantu oyendji oha ya mbombolokele kongeleka ndjika yedhina House of Liberty Prophet Ministry oshoka anuwa oha yi galikanene aantu nokuya aludha na onkee.

Kundana okwa kundana kutya oshili omukalondjigilile oku kakonga eyaludho koongerka pehala lyokuya koshipangelo.

Kapena naanaa uuyele mboka tayu yelithile Kundana kutya Simon okwa ninga ethimbo lithike peni ta ehama na okwali ta ehama shike shoka a dhilaadhila tashi aludhwa kongeleka ndjika yoshiveva.

Kundana ina vula okupopya na Leornald Nakanyala ngoka taku hokololwa kutya oye omukuluntu gwongeleka ndjoka pomomudhingoloko ngoka oshoka ongodhi ye okwali tayi  ulike yadhima.

Oshiningwanima shika oshali sha kwashilipalekwa komukuluntu gwopolisi moshitopolwa shaHangwena Komishina Tylves Kampolo ngoka ati nakusa opo a hulithila pongeleka mpoka ya ningi omasiku ya dhika ontanda yeya komagalikaneno.

Okwati ngashingeyi omakonaakono  gopolisi otaga tsikile naakwanezimo yanakusa oya tseyithilwa nale.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here