Ya halakanithile openzela miikolitha manga omagumbo ga teka

0
376

OTAMANZI-Kansela gwoshikandjohogololo shaTamanzi, Johannes Iiyambo oku uvite nayi konkalo yaakulupe yomoshikandjo she taya lala taya lokwa molwo luhepo lwawo.

Iiyambo okwati moshiwike sha ziko okwa li a uvu nayi noonkondo sho yamwe yomaakulupe yomoshitopolwa she itaya vulu okudhika oondunda dhawo dhokulala noshowo omagumbo gawo.

“Omumvo gonuumvo onda tokola opo ndi ende momikunda ndhoka dhili moshikandjo. Omanga ngaa ali ta ende moshitopolwa okwali a haluthwa noonkondo kegumbo lya Kuku Adelheid Aludhilu ngoka  ta lala mondunda yimwe noyana yeli ya heyali oshoka megumbo kamuna we ondunda yimwe ya gwedhwa po,” Iiyambo a hokolola a kumwa.

Iiyambo okwati kutya Aludhilu nguka ha mono oshimaliwa shopenzela  kepangelo ngashingeyi oye gumwe gwomaamboka taya shekitha epangelo oshoka ina hala okulongitha iimaliwa mbika anuwa ngaashi ya nuninwa.

Okwati kutya Aludhilu nooyakwawo yamwe mboka a ninga omapekaapeko oya pikwa uunene komalovu noyendji oyeli momambo goondjo puundingosho.

“ Shono nda ningi omapekaapeko nomakonaakono pomWP_20141212_16_54_46_Proukunda ondali nda lombwelwa kutya aniwa oyendji yomaakulupe mboka ohaya li oondjo dhomalomvu puundingosho wopomukunda gwawo na openzela ngele ya thiki otaya gandja ashike oondjo yo taya yi kegumbo oonyala dhowala,” Iiyambo .

Iiyambo okwati kutya aakulupe naya simaneke oshikwiila shoka haya mono kepangelo oshoka ngashingeyi otaya shekitha  oholemende sho kaa yena oondunda dhokukala noshowo omikalo dhili pondondo yi etitha oonkondo.

Iiyambo ngoka a li uuvite nayi okwati okwa hala aakulupe ayehe mboka yeli pondondo ndjoka yelongitho nayi lyoshimaliwa shopenzela ya idhengele okatenda, oshoka ngele eya mono nena okuna okuya kuthila onkatu yoopala.

Okwati ngashingeyi okwa talela po omagumbo gaadha pu gatatu moshitopolwa she, ashike agehe ogeli pomuthika tagu sitha ohoni.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here