Okanona ka si sho ka gwile momagongo

0
423

KuLoide Jason

ONGWEDIVA – Okanona koomweedhi omulongo okasi sho kagwile meyemele lyomagongo omanga ya li megumbo oyo ayeke nuunona uukwao kamwe oke na omimvo ndatu nokakwao omimvo ne.

Oshiningwanima shika tashi uvitha nayi osha ningilwa momukunda Onambedi moshikandjohololo shaEtayi moshitopolwa shaHangwena. Otaku hokololwa kutya, komatango lela goSoondaha ya piti aakuluntu yaanona mbaka oyali ye ya thigi megumbo omanga ya ya anuwa kuundingosho.

Oshikandjohogololo shaEtayi oshili mOmusati papolitika ashike poongamba dhopolisi oshili kOhangwena.

Kuuyelele wa gandjwa kopolisi nokookatale konawa anuwa uunona mbuka owali wathigwa megumbo owo auke  omanga aakuluntu yaya koondingosho hoka ya ziko kwatoka lela lwopotundi ontimugoyi yuusiku.

Nakusa Ephraim Naeman ngoka eshi ashike oku kookaya okwa hokololwa a ikoko sigo omondunda ndjoka yina omagongo eta gwile meyemele lyomagongo. Ooyakwawo mboka yeshi okweenda oyali ye mu landula nokumu adha a gwila nale momagongo no ina ya vula okumu kutha mo.

Anuwa yina ya nakusa okuli omunasikola kosekundosikola kEtalaleko kOngandjera mondondo onti 12 .

Megumbo anuwa oha mu kala aantu yethike puyahamo aakuluntu ashike kamwali tuu nande ogumwe pethimbo lyoshiponga.

Inashi yela nawa kutya nakusa okwali asa enota opo a i koke aye mondunda yomagongo nenge okwali ashike ta pashiona megumbo.

Gumwe gwomaakwanezimo ngoka a popiwa naye ku Kundana Amukulu Fillemon  Tuyoleni okwati anuwa omukulukadhi oye ashike kwali a ya kokefe ashike aagundjuka oyali ya katala omeya.

Okwa tsikile ko woo kutya ye naye kali po lela poshiponga mpoka ashike uuyelele mboka ena otawu ti kutya yakwawo aakuluntu oyali ya kateka omeya .

Okwati omudhimba gwokahanona oguli moshipangelo mOshakati moka guli tagu tandwa ashike yina yanakusa naye woo okwa  tseyithilwa nale na okwali a tegelelwa a thike kegumbo mOmaandaha.

Oshiningwanima shika osha kolekwa komupopiliko gwopolisi moshitopolwa shaHangwena, Kuume Abner Itumba ngoka woo naye ali a ulike eyuvo lyonayi molwa sho aanona itaa ya silwa nawa oshimpwiyu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here