King J-Cey a pititha ishewe ongalo We Gonna Party

1
267

WINDHOEK-Omuhikingalo gwoomvula 24, King J-Cey,  osho ishewe a pititha ongalo ye ndjoka ta yi nyanyudha yedhina  ‘We Gonna Party’, ta kwathelwa ku Sunny Boy, Young T na Kidd Ill.

Ongalo ndjika oya piti tayi tetekele etseyitho lyoalubuma ya King J-Cey, ya tengenekwa yi ka pite kuyele nuumvo.  King J-Cey oye gumwe gwomaahiki ngalo mboka taye shi enditha nawa nota longo nuudhiginini ngele tashiya poshipewa she moongalo.

Nedhina lye lyo momambo oye Joseph Kanzi, King J-Cey oye gumwe gwomaahikingalo aaNamibia ngoka a holoka momusiki, nokuli teendelele noonkondo adhihe noshowoo teshi enditha nawa.

Okwa valelwa momukunda Omuntele gwaShiliva shaNehale, moshitopolwa Oshikoto momumvo 1990. Okwa hita osikola ye yuunona pOmuntele Primary School, eta ka manitha omatilika ge ko Nehale Senior Secondary School mo2009.

King J-Cey okwati, oshipewa she shokwiimba osha tamekele mo2013 muNovemba. Oshoka okwa endelela noonkondo adhihe, petameko ashike lyo2014 ye okwa pititha nale okaCD ke kuungalo une (4), hono taka  ithanwa Take You Out. Take You Out, oka CD hono kena uungalo woAfro pop no Kwaito, ya tulwa mumwe nuungalo wopambepo.

MokaCD oko tuu haka omwakwatelwa nee uungalo ngaashi Ulikileinge, Happy New Year, M’nathi naTake You Out.  Mu Take you Out, muka ota kwathelwa ku Genny, okakadhona hoka haka  imbi omaimbilo gopambepo. “Okangalo haka okena omulyo omutoye lela, nota ka endele pamwe nethimbo, unene tuu ngele wuli nomuholike gwoye.

Ondaninga ishewe iizalomwa yalukilwa okangalo haka mbyoka tayi ithanwa Take u out nenge Take me out,” ye tati nomuthindo.

Ulikileinge okangalo keli ponomola ontiyali mo kaCD muka  takwathelwa ku Allex naShyer. Okangalo haka otapopi kutya na ulikilwe ondjila moka aantu yeenda opo woo naye  eendemo ye a ye komeho.

M’nathi okamwe komuungalo mbuka une kena omukwelengendjo tagwi inyenge nawa noonkondo adhihe, nokeli oko kamana kandongo kooRadio dhimwepo dhaNamibia. King J-Cey okwati, M’nathi okangalo koKwaito hoka kena omulyo goshiZambia. M’nathi otashiti, “uutoye” no keli Melaka lyoShisubiya.

Kahugunina mokaCD muka ohaki ithanwa, Happy New Year, ka imbwa mOshiwambo nOshiingilisa nota kwathelwa ko Ama Daz Floor. Okangalo haka oka ningilwa owina oku dhana oshituthi shomumvo omupe, na oko okape ka King J-Cey kapiti petameko lyomumvo.

Ngame mwene onda hala okupandula kehe ngoka a kala noku yambidhidha oongalo dhandje, okuza kesipa ngaashi Punda Amukugo, nakehe ngoka a kala noku pandje omayele nokupukululandje  mpaka naampeyaka,” King J-Cey ta ti.

1 COMMENT

  1. Soon after logging in, we could go directly into configurations
    and disconnect these accounts consequently my friends weren’t bombarded with Clash of Clan updates.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here