Floritha a pititha oalubuma Ontitatu

0
245

WINDHOEK-Oyendji oya tseya nawa okakadhona ha ka kondjelo ombwaanawa kedhina Floritha, okupitila moongalo dhako dhopambepo, RnB osho woo ndhoka dhoAfro Pop, dhina omulyo omutoye.

Ngaashingeyi Floritha natango okwa holokela ishewe mondambo noalubuma ye ontitatu tayi ithanwa For You, yina oongalo 10 noya piti ashike oshiwike shaziko.

For You oalubuma ndjoka ya ningwa nuukeka notayi hokitha unene oshoka ethimbo ndika Floritha okwa longa naahikingalo ooyakwawo mboka yeya nale ngaashi The Dogg, Bertholdt, M-Jay na Dick Bones, mboka yape oalubuma omulyo gwoongalo omutoye.

Mo ku pulakena oalubuma ndjika oto kundwa ashike manga kongalo ndjoka yotango yedhina Too Busy for me, tayi hokitha no ito hala oku kala ino yi ifola.  Mongalo muka Floritha ota kwathelwa ku Bertholdt na Stitch, mboka ta ya iyakula nawa noya gwedhamo uutowalekitho wagwana.

Ongalo Chi Baby ta kwathelwa kuThe Dogg oyi na omikwelengendjo tadhi inyenge nawa, na The Dogg okwa imba lela shivulithe shito.  Kakele ashike kwaandhoka mbali, omuna ishewe oongalo ngaashi African Woman, We all need love na Kalawa Kalama, ongalo ndjoka tayiti ayihe otayi ka enda nawa.

Floritha enzuna limwe lyina omapapa gaali okuza megandjo lyomapapa kaahikingalo dhingi mo Namibia (NAMAS). Ngaashingeyi okuna oalubuma ndatu ndhoka adhihe dha enda nawa pamalandithilo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here