Uunona wadhipaga eyoka otawu hege wafa omayoka

0
526

OKAKU – Aakalimo yomomukunda Ondangi moshikandjohogololo Okaku popepi nOndangwa oyeli momalimbililo omanene molwa onkalo ndjoka tayi limbilike ya kwata yamwe yomaanona pomudhingoloko nguka.

Yamwe yomwaamboka ya gandja uuyelele kwaashoka tashi inyengepo, oya hokolola kutya uunona wumwepo womomukunda ngoka owa adhika tawu yi kedhiya wu ka konge omeya, naasho wa li mondjila yawo anuwa owa itsu eyoka ndyono lyali tali kondjo na thimbiko owa tameke tawu li dhenge oshoka anuwa olili mondjila lwopondhalate yopuushiinda.

Oshiningwanima shino oshali sha ningwa mOlyomakaya pethimbo lyokomatango. Nakugandja ehokololo okwa li a hokolola kutya uunona mbuno owali wa longitha oongumi niiti tawu hangene eyoka ndika opo wuli dhipage, owali anuwa weshi pondola okuli dhipaga nowa tsikile anuwa nondjila yawo opo wu ka tale omeya wo wu shune komagumbo.

“Mosoondaha manga aashinda yetu yamwe yeli momagumbo anuwa oyu uvu owala okanona kamwe taka kugu naasho ye keka tala okahumbata ekaatana ka hala ka tete okakwawo, otwa li twe ka kutha ekaatana nokonima yethimbo okanona kamwe po natango komwaamboka wa dhenge eyoka ndyoka ohaluka taka tondoka ku uka kokuma kulwe kuna oshilambo shomeya anuwa ota ke kiiyumbila momeya,otwa tameke ihe tatu kondeke sigo twe ka galulako,” Yina yokanona kamwe ta hokolola ngaaka.

Molwonkalo ndjoka ihe anuwa tayi ya limbilike uunona mboka wa dhenge  nokudhipaga eyoka ndyoka owali auhe wa tameke tawu kambuka,wo tawu hege anuwa wafa omayoka  wo tawu kugu nokugalangata momavi, mokanona kamwe komwaamboka omwali mwa tameke ombepo anuwa tayi popi tayi ti  “Ondahala eyoka lyandje lya dhipagwapo kuunona wa Ruusa ashike ina ndi li hala lyasa ondahala lina omwenyo”.

Aanamukunda oya tameke ihe taya matuka nokuya ya tale shoka tashi inyengepo. “ Molwaasho ombepo ndjono ya tameke tayi popi mokaana oyali tayi tumbula edhina lya mwene ngono tushi nawa newi ndyono tali popi mokanona otwali tweli koneke nawa kutya olye, otwa tokola opo tuye tu kemu pule kutya omolwashike ena oku ningila oshinima shika ashike natango okwetu yamukula kutya uunona owa tseya nawu mupe eyoka lye lina omwenyo ndyoka wa dhipagapo,” taya popi ngaa.

Opolisi oyali ya ithanwa noku fala uunona mboka koshipangelo, opo wu ka mone ekwatho lyotango hono anuwa wa wendwa nokupewa oopela ashike owa tameke owala nokuhega ngaaka wafa omayoka. Ruusa Ngwali ngono yina yokanona kamwe okwa ti oya lulilwa oshoka ngaashingeyi okutameka oshiwike shika uunona inawu ya kosikola oshoka owuli monkalo tayi limbilike,ko kamwe omeho gako ogashigakana okuza ashike poshiningwanima shoka.

Taya indile ya popilwe ye mwene gweyoka ngoka eshiwike nawa a katukilwe onkatu yomeendelelo oshoka anuwa kayeshi kutya otaku ka landula shike koshiningwanima shatya ngaaka. Taya pula woo elelo lyoshilongo lyi idhopemo miinima ngambika.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here