A dhengwa noongonyo sigo eso

0
344

OUTAPI-Omulumentu omugundjuka lela okwali a dhengwa sigo eso noongonyo noshowo nondhopi.

Okwali kwa lopotwa kutya mOmaandaha goshiwike shika olugodhi olwa li lwa tameke pokati komulumentu nguka naayakwawo yeli yaali pomukunda gwedhina  Oshitutuma   moshikandjohogololo shaShikuku.

Aniwa omulumentu nguka okwa dhengagulwa noongonyo moshipala she noshowo nomamanya shoka sha eta opo asile mpoka a dhengelwa.

Nakusa oye Gerald Thomas omunamivo 23 gwokEmbumba moshikandjohogololo shaShikuku na aakwanezimo ayehe oya tseyithilwa.

Oshi etithi sholugodhi kashi shiwike.

Omudhimba gwe ogwa li gwa falwa kokila yepangelo kOkahao shinasha nomaakonakono gomudhimba.

Oonakufekelwa moshipotha muka mboka ya mangwa po kopolisi oyo Sakeus Josef omunamivo 34 na Mateus Grabiel 23 mboka yaza ayehe komukunda Oshitutuma mOshikuku .

Aalumentu mbaka yaali oya holoka ayehe mompangu yamangestrata mOkahao metitatu oshiwike shika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here