A lemanekwa kokudhengwa komuholike gwe

0
262

KuLoide Jason

OKAPA-Omukulupe gwomukulukadhi gwomomukunda Okapa moshikandjohogololo shaRuacana moshitopolwa shaMusati okwa ningi oshilema sho a kala nokudhengagulwa komuholike gwe.
Kavetira Shaendjo omuZemba ngashingeyi oha ende aandalala oshoka esipa lye lyombunda olya teka koku dhengwa komusamane nondhimbo.
Shaendjo okwa ti kutya okwa li ena uunona une sho a mono po omusamne gwe gwOmuwambo ngoka ali ha popi elaka lyOshikwanyama gwedhina Amoni Nekongo.
“Omusamane okwa tokola opo a hombolenge po na otwa ningi egumbo lyetu ,” Shaendjo a hokolola.
Okwa ti konima ashike yethimbo ehupi sho nda ningi etegelelo omulumentu a tameke ta dhengendje ashike keena nande ohenda yasha .
Oshili ta dhengendje ihe okwafa ashike ta dhenge oshinima kashina omwenyo.
“ Omulumentu ngwiya omupyakadhi nayi. Okwali ashike ha dhenge kehe mpoka a mono kutya omombunda nenge okomutse,” Shaendjo a ti ngaaka.
Okwali a dhengwa sigo esipa lyomombunda tali teka po opo nee nduno ayi koshipangelo .
“ Onda ninga omasiku tandi ndjombola noshipangelo ashike natango ombunda ndjika itayi polo,” Shaendjo a hokolola ngaaka.
Ngashingeyi Shaendjo okwa ninga oshilema showala shoka itashi vulu nokulonga mepya sha ikolela ashike konzela ndjoka hayi kwatwa kaakulupe nokiilema.
ShoKundana a talelepo omukulupe nguka okwa adha ta ende a andalala eli oye awike megumbo omanga oyana mboka ha kala mo nayo ya ya kuundingosho.
Omukulupe nguka okwati okwa ka fadhuka po ashike okuza mondjokana muka ngeno okwasa .
Sho a fadhuka po okwa adhika ena etegelelo eshonashona nokanona ke koka nkelo okwe ke kavalela kokagumbo ke oye awike.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here