Ovadani ovakulu voAtlanta Bucks naava vape va ya mondabo

0
230

Luderitz- Ovadani vakulu ovo vali hava danene ospana yo Atlanta Bucks FC mo Liindili okuya fiyo olwopo dula yo 2000 lwaapo, ovali va unganeka, opo veli kwate naavo veli tava danene ospana ei yo Atlanta Bucks pefimbo eli. O Atlanta Bucks FC ospana oyo ili ko Second Division moshitopolwa sha //Kharas ko Southern Stream. Elongekido ola ningwa ku Bricato Greenwood (Baggio) oo eli ta longele paife ko Arandis koshitopolwa sho kERongo no kwa kala omudani wospana ei ,nopaife okuli omuyambidi munene wo Atlanta Bucks.

Baggio okwa tumbula kutya okwa longekida oudano watya ngaha, nelalakano opo va shakene pamwe pefimbo loshivilo shomakolofishi o(Crayfish Festival) va twe omukumo ovo veli ovadani vospana ei pefimbo eli. Mokuunganeka oudano woludi eli Baggio ine uya eenyala dongaho, okwa etela ospana oikutu yokudana etanga, oikutu oyo yali ta i danifwa kovadani vakulu.

Oudano owali pokapale ketanga mo Liindili omutenya wetitano 03 April 2015, wa hovela potundi 14h00. Ovadani vakulu vo Atlanta Buck FC ova tulamo 2 domu 2.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here