Xoagub ota pingene po  Tjongarero moNNOC

0
210

WINDHOEK – Olutu oluwiliki luudhano wOlimpika lwa Namibia nenge (Namibia National Olympic Committee olwa koleke Omupevi Peresidende gwalo  Abner Xoagub opo a ninge Omuperesidende  okupingenapo Agnes Tjongarero.

Tjongarero okwa kala Omuperesidende gwaNNOC okuza omumvo 2004 noshikako shewiliko lye osha li tashi hulile momumvo tu uka. Ihe Tjongarero ngoka a ulikwa Omupevi Minista Moshikondo Shuudhano Aagundjuka, Niilonga yOpashigwana okwa tokola opo a thigepo uuwiliki waNNOC.

Oshigongi shewilikongundu lyoNNOC sha gongalele Omaandaha osha tokola nokukoleka kutya Abner Xoagub oye na tsikile iilonga yuuperesidende sigo okomumvo taguya uuna ndoka oshigongi shaayehe shoNNOC tashi ka gongala nokuhogolola Omuperesidende omupe gwokommittee ndjoka.

“Ewiliko olya li lya gongala  noku kundathana oshinima shUuperesidende moka lyali lya tokola kutya Omupeviperesidende oye na kuthepo oshilonga shoka ongomuperesidende nonando shoka oshali inaashi kolekwa manga kewilikongundu lyoNNOC.

Xoagub okwa li a fatulula kutya pamautho gOlympika  itashi dhengele kutya ngele Omuperesidende gwOkommittee yoshilyolongo okwa ulikwa Ominista nenge omupeviminista mepangelo lyoshilongo shaandjawo okuna okuthigapo uuwiliki wokommittee ndjoka andola.Onkene Tjongarero okwa tokola ku ye mwene opo a thigepo Uuperesidende wOkommitte ndjoka oku yanda eipumomumwe oshowo omolwa omakankameno gopamikankalandu.

Tjongarero okwa kala mUuperesidende woNNOC okuza omumvo 2004,  noshikako shuuwiliki we oshali shina okuhulapo omumvo tuuka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here