Omunyandi omuNamibia ota dhana moofilima dhaSouth Africa

0
197

WINDHOEK-Gumwe gwomaanyandi ngoka teshi enditha nawa mehangano lyiinyandwa, Abraham Pieters (20), osho a holokele momeho gaakwiilongo sho a tameke okunyanda muufilima utatu womoSouth Africa.

Abraham okwali aholoka komeho gaantu muuyuni molwa uunongo we mboka watsa, no we mufala opo akale ta dhana muunyandwa nenge muufilema waaSouth Africa utatu ngaashi 7de Laan, Binnelanders na Zabalaza.

Omwiilongi gwoRadiomuzizimbe koshiputudhilo shoCollege of the Arts (COTA) shaNamibia okwali a mono ompito yotango ye yokudhana iinyandwa sho ali gumwepo gwomaanyandi mboka ya dhanene okafeelema Lammie Beukes, omvula yazako.

“Onda kala ashike ndina ohokwe yuunyandwa mbuka okuza mondondo ontihamano. Moku dhana kwandje mokanyandwa haka Lammie Beukes, oshitalenti shandje oshali sha yi pomuthika gwopombanda moka nomukumo gwandje gwali gwalondo,” Abraham tati ngaaka.

Okwa gwedhapo tati, oku dhana iinyandwa pamwe naanyandi oonkulungu moNamibia ngaashi Hazel Hinda na Senga Brockerhoff, okwa li esimano kuye.

“Ondamona uunongo  owundji nomikalo odhindji oku kala moSouth Africa, ndhoka dha kwathelendje opo ndi kale omunyandi ena etegameno neinekelo mwene,” Abraham ta gwedha po.

Okwa ti ngashingeyi okwa hogololwa opo aka kuthe ombinga methigathano lyoInternational Talent Scout (ITS). Ethigathano ndika olyo ndyoka konyala Iikundaneki ayihe yopondje yoshilongo hayi holoka, oku konga aanyandi mboka yena iitalenti oyindji moSouth Africa.

“Ethigathano ndika kandiwete nande kwali ekondjelo lyaakongi mboka yena uunongo owundji, ashike onkatu opo ndika ulike uunongo wandje miilongo ya yoolokathana,” Abraham tagwedha po.

Abraham oku iwete ongomunyandi kamana kandongo konima yoomvula 5, nota ka kwathela oyendji ngele tashiya mehangano lyiinyandwa nenge uufelema.

Abraham okwa valelwa moVenduka moKhomasdal. Okwali a hiti osikola ye poJan Mohr Secondary School mo2013, nokwekiigwedhelako ko COTA.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here