Okakombo ka valwa nomagulu gahetatu

0
301

OMISHE –Omasiku ngano, megumbo limwe lili momukunda Omishe moshikandjohogololo Epembe mOshikoto omwali mwa valwa okakombwena kena omagulu gahetatu.

Mwene gwegumbo ndika tate Samuel Iyambo okwa hokolola kutya oshiningwanima shika shali sheya kumitha, oshali sha ningwa uusiku wokupendukila Etiyali lyoshiwike sha ziko.

“Mokupenduka kwetu ngaashi hatu ningi shito otwa li twayi koshigunda tse tu ka tale ngele iimuna yetu omo ngaa yilili, sho nda thiki poshigunda onda mono kutya omuna oshikombo tashi lili sho nda hedha popepi lela onda mono kutya moshigunda omuna okakombwena kalala,” Iyambo popi ndhoka.

Okwa li a tokola opo anuwa aye meni lyoshigunda naasho a thikimo okwa li a  mono okakombwena hoka ka ngundumanenwa kiikombo iikwawo ko okena omagulu gahetatu gane konima na gaali anuwa pombunda,okena woo omishila mbali, go omayako ogeli owala gaali ngaashi iikombo iikwawo shono a holola kutya oshali shemu kumitha noku ithana aanegumbo lye, yo ye ye yemu talithe.

“Okakombwena hano katushi nee ngele oka valwa ka sa nale nenge okali ngaa pamwe kena omwenyo eta ka si konima yethimbo, ashike sho twa thiki moshigunda kakali kena omwenyo. Ombinga ya ko yokomutse oili nawa taka ulike kutya ando kamwe, ashike kombinga yokomagulu oko taku limbilike oshoka otaku ulike ando wali wuna okukala wuli uyali pamwe ashike inawu topoka lela, eshito olyetu kumitha noonkondo  ku shika shaningwa megumbo lyetu,” ta gwedhapo.

Tati oshiningwanima shika opo taye shi tsakaneke megumbo lyawo moka, taya ti yi na yokakombwena hano okuli ashike nawa na ota napa nawa niimuna iikwawo na kena uunkundi washa. Ta ya ti okakombo hano moku ka tala oto hala kutya pamwe oka ningi omasiku ka valwa oshoka anuwa otaka ulike ka koka, tawu ulike wali ando uukiintu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here