Omauliko giipindi mOndangwa osho ga thiki pehulilo

0
256

ONDANGWA – Omauliko giipindi mOndangwa ngono haga longekidhwa kElelo lyOndoolopa yaNdangwa osho ga thiki pehulilo. Iipindi mbino oya tamekele momasiku 24 Apiilili omumvo nguka no gali ga hulu mOlyomakaya yomasiku ga 2 Mai.

Aalandithi naa uliki yiipindi ya za komahala ga yoolokathana oyali ya holoka no ku ulika iipindi yawo. Ngaashi hashi ningwa shito omolwesimaneko lyOmukwaniilwa gwOndonga Tatekulu Immanuel Kauluma Elifas nonuumvo okwali kwa longekidhwa esiku lyowina mono Omukwaniilwa ali a talelepo iipindi mbika noku tala nkene aantu taya pindike.

Pethimbo ta popi peegululo pambelewa lyomauliko giipindi ngaka Meya gOndoolopa yaNdangwa, Leonard Negonga  okwati elalakano lyokuulika iipindi okugandja oompito kaanangeshefa ya tseyathane ,yo ya topolelathane uunongo mboka yena.

Negonga ta gwedhapo tati iipindi ohayi gandja woo oompito kaanangeshefa aashoona ya mone iiholelwa kwaamboka aanene, noku ulika iihongomwa yawo kwaayehe taya talelepo omauliko giipindi.

“Enenedhiladhilo lyetu onga aakwatelikomeho yElelo lyondoolopa yaNdangwa olyo okuhumitha komeho ehala mpoka hapu ningilwa iipindi yetu yokomumvo. Ngaashingeyi otwi ipyakidhila noku tunga ehala moka tamu kala tamu landithilwa kwaayehe mboka taya ka kutha ombinga miipindi koomvula dhokomeho,” Negonga tati ngaaka.

Negonga okwa ti iipindi mbika yo 2015 oya li yolela oku yekelekanitha no yoomvula dhapiti, tati nonande pwali puna omashongo omashona oyeshi pondola oku adha pehulilo.

Ta pandula ayehe mboka yali ya kutha ombinga miipindi mbika  e ta indile ayehe  ya hala oku kutha ombinga miipindi yo 2016 ya kale ya ninga omaindilo gawo manga kuyele yo ya kale yi imonena omahala mbala.

Okwa pandula omahangano agehe ngono ga yama kepangelo oshowo gopaumwene sho ge shi ningi oshipu noku yambidhidha nokashona kehe opo iipindfi yo 2015 yi adhe pehulilo.

Tati oya mona omayambidhidho pashimaliwa komahangano ngaashi Ombaanga yoStandard bank,FNB, iikondo ya yoolokathana noshowo aanangeshefa oohandimwe.

Letti Tutaleni gumwe gomaangeshefa mboka yali ya kutha ombinga momauliko giipindi yaNdangwa mo2015, a ti iipindi mbino oye mu endela nawa lela, tati nande petameko ookastoma odhali tadhi ende okaendanampadhi odha ka tameka ngaa tadhi ende nawa sho iipindi ya yi mokati. Tutaleni oha landitha iinima yopamuthigululwakalo ngaashi omakaka,omboga,omakunde,uusila nosho tuu.

Tino Mzana naye gumwe gwomaahalithi,oha nduluka noku honga iitenga ,omatiti niikwatelwa ayihe yomomagumbo mbyono ya hongwa miiti. Mzana okwa tsu omukumo aanangeshefa ayehe aashona naanene ya longele kumwe yo ya yambulepo eliko lyoshilongo. Tati okwa monamo uunongo owundji okuza kaanangeshefa ooyakwawo.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here