Omudali a fiya ohanana moshipangelo

0
351

OPUWO – Opolifi yaNamibia moshitukulwa shaKunene, otai pula ekwafo moshiwana eshi ina yokahanana kokakadona komafiku atano oshivike sha dja ko ka fiwa moshipangelo shepangelo mOpuwo.

Omunambelewa wopolifi yaNamibia koshitukulwa shomakwatafano Deputy Commisioner Edwin Kanguatjivi, okwa ti omukainhu okwa fiya nokuhauluka ohanana moshipangelo, ei fiya opo hapa hakulilwa ovanaudu. Kanguatjivi ta ti ovanaudo novapangi ova ka dididlikwa ashike konima yefimbo kutya ookaana oka fiwa po kehe na omufilishisho.

Mopaife otaka pashukilwa kovanambelewa vouhaku. Opolifi otai kongo ina yokahanana, nombelewa yoGender-Based Violence pamwe nopolifi moshitukulwa shaKunene otava konaakona oshiningwanima eshi

Deputy Commissioner Kanguatjivi, ota pula moshiwana ngeenge opena ou e na omupambele a li meeteelelo ilo a mona okaana ndee kake shiivike apa ke li a yandje ouyelele kopolifi yopopepi naye ilo opolifi yaPuwo. Opolifi oya didilika omikalo dokweekelashi ounona da tana moshiwana molwa vamwe have shi ningi pamatomhelo a yooloka.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here