Yashe okwa pumbwa omukwatelikomeho

0
455

OKAHAO- Foromana Ananias Shiimi gwedhina lya tseyika nawa Yashe tati Pii okuli mompumbwe yomukuluntuwiliki noshowo omuunganeki gwe.

Shiimi ngoka a tseyika nawa koyendji nedhina Yashe Tati Pii sho a pititha oalbum dhe mbali yotango nontiyali okwati kutya ye okuli ena omukumo nokwiimba ashike okuna uupyakadhi woonakumumitha komeho nomuwilikikuluntu  mboka kee wete opo ye mu tse omukumo mokwiimba kwe.

Yashe okwati kutya nonando oongalo dhe odha mona omagwedhelopo ogendji oshidhigu oku mona ompito oku nyanyudha aaholi yoongalo moshilongo.

Okwa ti mpoka a mona oompito oha yalulwa ongomuhikingalo gwopevi nando mondambo okweya mo nale . Yashe okwati shika ohashi mu uvitha nayi oshoka hasho shina okukala  ngaaka.

“Ngame mwene onda hala ashike ekwatho lyo Promoter nenge lyomuwiliki omukuluntu opo omusika yandje yi ye komeho, ngaye ndi mone omakwatathano gwopamusika geli pamuthika omwaanawa,” Yashe ati ngaaka.

Yashe oAlbum ye yotango okweyi ninga  mo 23 December 2014 modolopa yaKahao ndjoka yili popepi nomukunda gwaandjawo Uukuvu.

Yashe Tati Pii okwali a fuula aantu oyendji nomayimbilo gomoAlubuma ye yotango ndjoka yali tayi dhanwa konyala  kehe moTaxi,nomooJukebox  mOshilando pangelo nomoondolopa oonkwawo, noyili yadhana onkandangala mOoradio dhomoshilongo.

Oalubuma ye ontiyali otayi  ithanwa  5Drie, moka eli a imba pamwe naahikingalo ngaashi Satlam, Elvo, Velon na yakwawo  ya gwedhwapo.

Ondjugo yiiyimbo (Music Record Labell) ya Yashe Tati Pii ohayi ithanwa Ondjamba Yolupangi Records.

Eengalo dha Yashe Tati Pii odhili nale dhahokiwa koyendji ,naamboka yali Kokahano na Tsandi ehuuliloshiwike lyazako oyeshi okushihokolola.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here