Ndjeke okwa hala a futile kaakwao yaDollar 6

1
3379

ONGWEDIVA-Omunyandi gwookino dhOshiwambo dhedhina Konalenale, Jekonia Akuunda a tseyika nawa nedhina Ndjeke yaMalimba ota pula a futwe ooN$40 000 kaakwawo yomuhikingalo Dollar 6, ngoka eli woo omunyandi omukwao.

Dollar 6, omuhikingalo a tseyika nawa molwongalo ye yedhina “dollar 6 oha kala peni” okwa li kwatwa mEtine lyoshiwike shayi anuwa a adhika nuuDVD nuuCD  waanuunongo ooyakwawo keena epitikilo.

Dollar six ngoka edhina lye lyolela oye Sedekia Akaambo anuwa okwa li a adhika nuuCD waashi woshili wuli omilongo 25 wuna ongushu yoodola omayovi N$2 500.

Akuunda okwa ti okwa li a yakelwako kutya Akaambo okwa kala ta landitha uuDVD wopaumbudhi  kondando yoodola N$80.

Okwa tseyithilwa wo kutya gumwe gwomaadhanikino ye ngoka a li a dhana ongo Amupanda gwaShiponeni mokino  “Konalenale part 4” oha landitha iilonga mbika yuukino wa yakwa sigo omAngola wo.

“Onda li nda hokoloIelwa kutya ye oha landitha uuCD mbuka nomoAngola wo,no  tandi pe aahikingalo omayele opo ya talelepo Angola okutala ngele otaya adha uuCD wawo tawu dhana moma Jukeboxes moshilongo shoka,’Akuunda a ti. Akuunda ngoka a lundile Akaambo kutya okwa kala noku landitha ookino dhe adhihe ndhoka a ninga okwa, hala aakwawo ya Dollar six ya fute omolwa eyonagulo ndyoka.

“Ondishishi kutya ye kena iimaliwa, ihe ezimo lye olyo li na okufuta ooN$40 000. Ngashingeyi otwa hala okuya kopolisi yaShana opo yi tu fale kaandjawo opo ngame ndi kale noku ya kudhila noku ya piyaganeka sigo ya futu shoka ngame ndina okupewa,” Akuunda a londodha.

Akuunda okwa ti yo yaali oya li ya topoka konima sho Akaambo a kala noku tinda oku mu pa oshitopolwa she shiimaliwa mbyoka a landitha  uuCD nuuDVD mboka a li he mu pe ongo ofuto molwokudhana mookino dhe. Aadhani mookino dhAkuunda ohaya pewa uuCD 50  mboka haya landitha kooN$ 100 kehe kamwe.

“Ihandi ya futu uuna ya dhana mookino  ohandi ya pe ashike uuCD 50 opo ye wu landithepo tse tatu topola oshimaliwa shoka,’ osho Akuunda a ti.

Akuunda okwa li a ithanwa kopolisi muApilili nuumvo  konima sho a li a dhiladhila okuyugako uu DVD nuuCD kaakwashigwana ya Zimbabwe.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here