Rukoro okwa nyanyukilwa eyalulo lyoBrave Warriors koFIFA

0
226

WINDHOEK-Ospana yopashigwana yetanga lyokoompadhi Brave Warriors oya yi pombanda iikolo omugoyi momusholondondo gwolutu lwokuwilika etanga mUuyuni nenge International Federation of Football Associations (FIFA)  moka muna oospana dhopaigwana muuyuni auhe.

Etine oshiwike shayi Namibia okwa tulwa poshikolo 105 okuza poshikolo oshiti 114 mpoka a li omanga inaa sindanapo ekopi lyetanga lyokoompadhi lyiilongo yokuumbugantu wAfrika COSAFA pehulilo lyomwedhi gwayi.

Namibia okwa li poshikolo oshitimi 31 muAfrika omanga inaa ninga enyakwa lya COSAFA, ihe ngashingeyi oshilongo Shomapenda osha tulwa poshikolo oshitimi 28 momusholondondo gwoospana dhetanga lyokoompadhi dhomuAfrica.

Ospana ndjika oya li ponomola 105 muuyuni oshowo ponomola 28 muAfrika omumvo 2001 lwahugunina.

Amushangandjayi gwolutu halu wilike uudhano moNamibia nenge

Namibia Football Association (NFA), Barry Rukoro okwa ti okuyalulwa huka nokulundululwa  pomahala okuya pmbanda kwospana ya Namibia oshinima tashi nyanyudha ospana. Okwa popi einekelo lye kutya  ospana ndjika otayi kaleke esimano ndyoka pombanda nongeyi otayi ukitha eyalulo lyayo momusholondondo moAfrika oshowo mUuyuni li uke pombanda ethimbo alihe.

“Osha kwata ethimbo ele opo tse tu kale pehala lili meni lyomahala kohi ye 110 naashika osho onkundana ombwaanawa, nomolwashoka otwa opaleka omuthika gwetu  otatu ka mona mbala oospana oonene tadhi kala dha hala okudhana natse.Uuna oospana oonene dha hala okudhana nangoye odhina okufuta naashika otashi kala oshinima oshiwanawa oshoka ehangano ewiliki lyuudhano otali mono wo iiyemo mokudhana noospana dhilwe. Shika otashi vulika ashike ngele ospana yetu otayi tsikile okuopaleka omuthika gwayo guudhano.’ Rukoro a ulike.

Okwa kumagidha aadhani mospana yoBrave Warriors ya kale ya opaleka omitse dhawo meithano lyawo lyuudhanitanga opo yaa henwe kesindano ndyoka nokuninga omitima ominene, a ti opena woo aadhani aagundjuka mboka wo ya sondjala okudhanena ospana yopashigwana pomahala mpoka mbaka opo haya dhana ngashingeyi.

Ehuliloshiwike ndika ospana ya Namibia yopashigwana yetanga lyokoomapadhi otayi dhana na Niger moNiamey oku tala ngele otayi piti opo yi vule oku ka dhana mekopi lyiiGwana yAfrika ndyoka tali ka kala moGabon omumvo tuuka.Brave Warriors otayi ya ishewe yi dhane na Niger moVenduka mbala medhingoloko etiyali lyuudhano wokupita opo ya ye ko AFCON 2017 moGabon.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here