Ya indilwa ya landule epango lyoTB

0
298

ELOMBE – Aagandji yuuyelele kombinga yomukithi goTB muupangelo moshitopolwa shaShikoto melongelo kumwe noporoyeka yo Project of Hope yokushunitha pevi omukithi goTB oyali ya talelepo okapangelo kElombe oshiwike sha ziko.

Metalelepo lyawo oyali ya tsakanene naavu mboka yena omukithi nguka goTB, oshowo naanaskola yoposkola pElombe mboka nayo yali ya pewa uuyelele kombinga yomukithi goTB. Etalelopo  olya ningwa kaaniilonga yuundjolowele mboka haya ende egumbo negumbo noku gandja uuyelele mboka aantu ya pumbwa oshowo nkene omuntu ngoka a kwatwa komukithi goTB ena okuninga .

Omukuluntu gokapengelo pElombe Helga Angula okwa li a fatulula kutya OTB ogo omukithi ngoka hagu kwata omapunga,uuluyi,iiti yanathigo,esipa lyomugongo noshowo iilyo iikwawo yomolutu. “ Omukithi nguka ohagu taandele okuza komuntu nomuntu ngoka a kwatwa kombakiteli yoTB okuya kumboka yeli popepi naye,okupitila mombepo,ohayi taandele  woo mokukolola, okuyola nokwiimba,” Angula ta ti ngaaka.

Ta gwedhapo kutya nonande omukithi nguka hagu taandele mbala ihagu taambathanwa ngele tamu longitha okayaha nenge okakopi kamwe, ashike aantu otaya kumagidhwa ya kale aluhe taya ikwata komilungu uuna taya kolola  nongele owa mono kutya owuna omukolo tagu kolola ashike itagu kodha inda kokapangelo keli popepi nangoye ngweye wu ka konakonwe ngele owuna omukithi nguka goTB.

Angula tati nonande omukithi nguka goTB hagu pangwa uule woomwedhi ohagu pangwa owala omuntu eta aluka thilu, tati shino oshi ikolelela ngele omuvu a dhiginine epango lye ye teli landula sigo lyapu thilu. Ta kunkilile mboka ya konakonwa noku monika oTB ya mane epango lyawo yo ta yeli thikitha pehulilo yo ya kale muundjolowele ngaashi ya kala.

Omugandji guuyelele kombinga yomukithi nguka mElombe, Maria Ipinge okwa ti ethimbo limwe ohashi kala oshidhigu uuna taya talelepo omagumbo oshoka anuwa aantu yamwe inaya hala oku pewa omauyelele yo yamwe ohaya kala taye ya yamukula nayi noku ya tuka nonande ta ti shino itashi ya sitha uunye otaya tsikile nokulonga oshilonga shawo shuundjolowele.

Esiku ndyoka opwa li woo yalwe mboka yali ya kwatwa koTB noya landula epango lyawo sigo ya aluka. David Shiindi okwa li a gandja naye ehokololo lye, ta ti okwali a kala ethimbo ta kolola nokwali a tokola aye kokapangelo hono a konakonwa eta monika oTb, ta hokolola kutya aavu mboka yena oTB naya landule omapango gawo sigo ye ga mana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here