GMP yashaina etsokumwe noUniversal Sound yaSouth Africa

0
405

WINDHOEK-Ehangano lyaahikingalo mboka ha ya imbi oongalo dhingi moNamibia lyedhina Gazza Music Production (GMP), lili kohi yelelo lyaLazarus Shiimi, atseyika nawa Gazza, osho lyeshipondola okushaina etso kumwe nongundu yo moSouth Africa yedhina Universal Sound Group (USG).

Gazza okwali apopi kepandja lye lyo Facebook tati oya ningi ethimbo yeli momakwatathano ga kwa ta miiti nongundu ndjika opo ya manithe eshainotso kumwe ndika lyekwatathano pokati kawo nongundu ndjika, ndyoka lyali lyaningwa nokumanithwa oshiwike shapiti moJohannesburg, South Africa.

Elalakano lyekwatathano ndika olyali lyaningwa nolya nuninwa okukwatakanitha oongalo dhoshiNamibia, pamwe nooyakwawo miilongo yayoolokathana mbyoka yahuma komeho noku dhitula pomuthika ngoka gwopombanda, tashipitile mongundu ndjika yoUSG.

Eshaino ndika okwali ihe lyaningwa momeho gaanenentu ngaashi omupangulo gwo South African Idols, Randall Phillips naakalelipo ye.

Gazza okwa holola woo kutya ngashingeyi ongundu ye yoGMP oyo yimwe tayi yelekwa noyili pomuthika gwoongundu oonkwawo ngashi Kalawa Jazmee, PSquare noRevoultions label Four Sound.

“Shino otashi ulike kutya ondjodhi ya ninga yoshili, okuza oomvula adhihe 12 ta tu longo nuudhiginini tse otatu sekela mehangano lyoongalo. 

Shino kashishi ashike onkundana ombwaanawa kehangano lyoGMP, ashike okaaNamibia ayehe. 

Kehe nee aahikingalo yeli kohi yongundu yo GMP oongalo dhawo otadhi ka adhika  tadhi landithwa ngaashi momahangano goMusica, Music Moods nomakwawo ogendji,” Gazza ta ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here