Uudhano wa Kilimanjaro waanona aashona wa enda nawa mOshakati

0
221

OSHAKATI-Ewiliko lyoshiputudhilo shaadhengingonyo moNooli kohi ya Joseph Benhard, oshali sha unganeke uudhano woongonyo waanona aashona mboka yeli inaya pyokokalela natango.Uudhano woBokisa mbuka owa ningwa ongo onkambadhala oku konga iitalenti muudhano mbuka mokati kaanona aashona.

Abokisi yeli 28 oyali ya kutha ombinga muudhano mboka wali wa dhanwa ongulohi yEtihamano lyaziko mOshakati.Uudhano mboka owali wa nana engungo lyaatali nando ombepo yuutalala oya li tayi tyakaleke shili.

Joseph Benhard ngoka eli mwene gwoKilimanjaro okwa ti elalakano lyuudhano mbuka olyo oku pendulapo uudhano wombokisa pamuthika gwondondo yopevi.

Benhard okwati osha simana oku kwathela omutanda opo gu vule okumona ontseyo yomaudhano omanga yeli pomimvo dhopetameko.

Benhard okwa ti aaNamibia oya pumbwa okusimaneka ekota lyomaudhano moshilongo, tati kuuna mpagona kuna iilya kuuna omutanda kuna oongombe.

Benhard okwa li a holola okuuva kwe nayi sho oshikondo shuunamiti mOshakati ihaashi ya yambidhidha niiyakulitho yopaunamiti oshowo ekwatho lyotango.Shika okwe shi tumbula konima sho omubokisi gumwe ali adhengwa noku kambuka uule woominute dhili 10 lwaampoka.

Okwa londodha kutya shika otashi tula oonkalamwenyo dhaadhani moshiponga oshoka aamati oyendji ota ya dhenge oongonyo dha nanwa oshoka oya hala okuninga omanyakwa.

Uudhano mbuka owa li wa kwashilipalekwa kongeshefa yo Samka Trading, kohi ya Jose Malunga ngoka ali a holola kutya, okwali a fuulwa ku nkene Benhard eli ena oshigwana komutima naashika osha inyengitha omutima gwe na opo a zi a tokola oku kwashilipaleka uudhano mbuka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here