Vission Boy a pititha ishewe ongalo Uuntsa

0
218

WINDHOEK-Omuhikingalo gwoongalo dhoAfro Pop noKwaito, Katoopeni Samuel Ndakoneka,  a tseyika wo nedhina lyoku imba onga Vission Boy osho ishewe  iikutha kohi sho a pititha ongalo ye ompe, yedhina Uuntsa.

Ongalo ndjika oya landula kwaandjoka yotango ya li ya pitithwa kuVission Boy kuyele nuumvo kohi yedhina Be Part of My Life, pamwe nokaviidio kayo, ongehwahwameko lyoalubuma ye yotango ndjoka ya tegelelwa koyendji yikapite nuumvo.

Mongalo muka Vission Boy ota kwathelwa komuhikingalo omukwawo gwedhina Boet, nongalo oya ningwa ku Nel, kositudio ya Nel D, mOngwediva.

Vission Boy okwa ti ongalo ndjika otayi pe aaholi yoongalo dhe naaNamibia ayehe koonono ya kale yena omukumo kuyoyene. “Ongalo ndjika oyanuninwa ayehe mboka ha ya longo nuudhiginini moonkalamwenyo dhawo, naamboka ihaaya longitha iimbuluma oku konga eliko lyawo,” Vission Boy ta ti.

Vission Boy okwagwedhapo ishewe ta ti ngashingeyi okuli manga mondjila ndjoka kaayina evululuko unene konyala sho ta longekidha oalubuma ye yotango yedhina Movimento, ta yi ka kala yina ehwata lyoongalo 12, ndhoka oombwaanawa kaakunawe.

Omvalele yomomukunda Etunda moRuacana, moshitopolwa Omusati, Vission Boy omunamimvo 22 ngoka e na oshitalenti shoku imba. Okwa itaala kutya ondjila ombwaanawa oku adha noku guma aantu, omahala noshowo omitima dhaantu osho oondjimbo, iiyimbo nomusika.

Sigo oompaka Vission Boy okwa pititha oongalo dhili ntano ngaashi, Baby Girl, Fiku Limwe, Be Part of My Life naandjoka opo yakondo yedhina Uuntsa. Elalakano lye enene olyo okutsikila komeho no itaa shuna monima. Vission Boy okwa tameka oku shanga omaimbilo ge pethimbo ena omimvo 12, nonando okwali iitula lela mehangano lyoongalo mo 2011.

Vission Boy okwa valwa momasiku ga 7 Juli  1992. Okwa hita enongelo sigo ograde  12 poseko ya Nesi mOmusati.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here