Ya kuminwa okakombo ka valwa kaana omagulu

1
439

OSHALI  –  Aakalimo yomomukunda Oshali popepi nIihwali oya li ya haluthwa koshiningwanima shono shaningwa momukunda omo tuu moka.

Aanamukunda yamwe manga yali taya ende ethimbo lyokomatango elela oyali yi itsu mokakokombo hono anuwa taka ulike opo ka valwa , kaa kena omagulu gokonima oshowo ngoka gokomeho. “Otwa li ashike tatu ende mehenene noku uva okakombo taka lili otwa yi sigo oompoka tapu lili, sho twa thikipo otwa li twa adha oshikombo shili nokakombwena kasho ashike sho twa hedha popepi otwa mono kutya kakena omagulu gokonima oshowo ngoka gokomeho. Shono sha ulike kutya osho ka valwa,” gumwe gwomaanamukunda ta ti ngaaka.

Yamwe  yomaanamukunda oyali ya holoka noya kuminwa eshito, oyendji oya holola kutya inaya mona nale okakombo ka valwa kaakena omagulu onkene  shika osheya kumitha. Taya hokolola kutya sho okakombo hoka to ka tala koshipala okena omulungu ando to ti ogwa ndoongi nenge pamwe ongombe oshoka ogwafa omule.

“Okakombo hano otaka monika owala keli monkalo ombwaanawa kakele kwaasho kaakena omagulu taka hege owala nonando opo ka valwa, otwa kala lela tu lipo ethimbo tatu ka konakona tse twa tega ando tu tale ngele otaka yamu kuyina ashike inatu ka mona taka yamu nande, oka kala owala taka lili nokuhega ngaaka,” Gwashiyamba ta holola ngaaka.

Pakutala ando mpoka pwali puna okukala ando puna omagulu gokomeho nokonima otapu ulike pwa tiligana owala po pwafa tapu fudha. Okakombo hano okali owala kena omwenyo nonande kakena omagulu taka ende owala taka hege. Oshiningwanima shino oshali sha landula oyindji sho konima kwa kala taku lopotwa uukombwena wa valwa nomagulu ogendji ga pitilila na yilwe woo.

Okakombo

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here