Ann Singer metsokumwe noDeal Done Records

0
297

WINDHOEK-Kamwe komuukadhona mboka hau imbi omaimbilo kaakunawe, Annastasia Linutakes, a tseyika nawa moongalo Ann Singer osho ashaina etso kumwe nongundu yo Deal Done Records, oshiwike shapiti.

Ann Singer okwa holola enyanyu lye kepandja lyo Facebook  kutya okwa nyanyukilwa ongundu ndjika opo yi mu kwathele okuninga omaimbilo ge osho woo oalubuma ndjoka tayi ka pita kuyele owmedhi tuuka.

Mwene gwo Deal done Records, Antonio Dragan okwa ti okwa nyanyukilwa okwiimba kwa Ann Singer hoka kuli pomuthika gwopombanda, noku shaina omuhikingalo ngoka eshi okuimba otaku ke mu etela omawuwanawa ogendji ngele tashiya mehangano lye lyoongalo.

Ann Singer okwa putukila moshilando shaVenduka, nokwa kala noku imba konyala onkalamwenyo ye ayihe okuza manga ali omushona. Okwali itula moongalo unene konima sho ali atsuwa omukumo komwiimbi Berthold mo 2007, pethimbo eli mondondo 10.

Okwa kala noku imba pomahala gwomainyanyudho ngaashi oshituthi shokudhana omithigululwakalo poshiputudhilo shopombanda shaPolytechnic, poWarehouse Theatre, Song-Night nosho woo poJojo’s Songwriter Nights moka ha imbi oongalo dhaahikingalo yopondje yoshilongo.

Okwa tseyikila nawa unene momaimbilo ngoka ga Mushe, moka emu kwathela okwiiimba ngaashi nga ha gati Remember Me, Omuwa na Yesterday. Ngaashingeyi okuli momalongekidhilo omanene okupititha oalubuma ye yotango, moka ta ti otayi ka kala ombwaanawa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here