Iiponga yomoondjila moKhomas oyili pombanda

0
211

ONDANGWA – Ehangano lyokukwatha mboka ya monena iiponga moondjila Motor Vehicle accident (MVA), olya tseyitha kuyele oshiwike shika kutya oshitopolwa sha Khomas osho sha lopotwa shina iiponga yomoondjila yili pombanda unene momwedhi Juni.

Omushangwa ngoka gwa pitithwa kehangano ndika otagu ulike kutya miiponga mbyoka ya lopotwa moshilongo ashihe yili 321 mu Juni amuke yili 139 ayihe oya ningwa moshitopolwa sha Khomas, ngono tagu ulike kutya omwaalu ogundji gwiiponga oya ningwa unene momahuliloshiwike pokati kowili yo 14h00 no 23h59.

Aantu yeli 603 oya lopotwa ya ehamekelwa miiponga moondjila mono 248  ya ehamekelwa  moKhomas , omanga aantu 46 ya kanithile oomwenyo dhawo miiponga mono ya 7  yaza moKhomas, ya 8 ya manene mOshana, yahamano moshitopolwa shErongo nayatano moHardap.

Omayalulo oga ulike woo kutya oshitopolwa shaKhomas ohamu lopotwa iiponga yili 133 omwedhi kehe, naantu yeli 180 ohaya ehamekelwa miiponga moshitopolwa osho tuu shika omanga yeli omugoyi haya kanitha oomwenyo dhawo. Oshitopolwa shErongo osha lopotwa osho sha landula oKhomas moku lopotwa iiponga yomoondjila tayi londo, tashi landulwa kOshana oshowo Otjozondjupa.

Oyindji yomiiponga mbyono ya lopotwa moKhomas oohauto odhi ipuma mumwe naayendi yokolupadhi oya lopotwa taya ngwandjulwa unene kiihauto. Omahangano ngaashi MVA, NABTA,NRS ogali ga tameke okampaina yoku shunitha iiponga yomoondjila pevi noku tala ngele oopate odhili ngaa pomuthika omwaanawa.

Ehangano olya lopota iiponga yili 2 202 ya ningwa moshilongo ashihe okuza muJanuali mono aantu yeli 3 838 ya ehamekelwamo omanga yeli 374 ya kanithilamo oomwenyo dhawo. Ehangano olya indile aahingi ayehe yi iyuthe koompango dhomoondjila, yo aayendi kolupadhi ya kale haya tala nawa koombinga adhihe manga inaaya taaguluka oondjila.  Yo iiponga yi shunithwe pevi moshilongo ashihe. Ehangano olya indile woo aahingi yiinano iile ya kale haya vululukwa nawa noku tala iiyenditho yawo manga inaaya hinga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here