Omupembe gwaNdema gwa nyanyudha oyendji poElim

0
366

ELIM-Ongundu yuudhano wopashigwana wOmupembe gwaNdema oya li ya thigi oyendji yanyanyukwa Olyomakaya gaziko puElimi moshitopolwa shaMusati ongoshitopolwa shawo okuhumitha komeho omaudhano ngaka nokunwethamo oshigwana shikale shina ohokwe yOmupembe.

Ongundu onene yaatali oyali ya ngundumana pehalandjandja lyoongesefa pOndalaye yaElimi, noyendji oyali ya zipo ta ya tsu omazima oshoka aamati yokoNambula yaMukatha oyali shili taya nuka yafa uumenye.

Omukuluntu gongundu ndjika John Makaya okwa ti elalakano lyawo oya hala okutseyitha uudhano mbuka kepipi egundjuka ndyoka olyo onakuyiwa yoshilongo, ta ti uudhano mbuka ngele ita wu yambulwapo nena otashi vulika wuka kanepo thilu thilu. Okwa londodha kutya ngele shika osha ningwa otashi ka kanitha iikwankulunhedhi yoshilongo shetu.

Okwa ti omupembe ogo uudhano uuwanawa na waana omayehamo gasha okuyelekanitha nuudhano uukwawo.

Okwa ti uudhano mbuka ngele inawu etwa koshigwana nena okuna uumbanda kutya siku limwe ota wu kanapo.

Makaya okwa ti uudhano mbuka ihawu ilongelwa mombanda ta ti kehe ngoka ahala okukutha ombinga muwo okuna oku shininga omanga omugundjuka.

Oyendji mboka yali puudhano mbuka kaya li ta yeshi popile omutumba na oya li ya lombwele Kundana kutya uudhano mbuka owa pumbwa oku yambulwapo oshoka mbuka owo lela uudhano tatu vulu okwiitangela oshoka inatu wu thigulula kiilongo yilwe.

Ongundu ndjika oyi ilongekidha oku ya kehe moNamibia opo yi taandeleke ohokwe yokudhana omupembe.

Ongundu yOmupembe oha yi yambuka komukunda Iikokola koNambula yamukatha.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here