Tunakie, The Dogg ya hogololwa moAFRIMMA 

0
331

WINDHOEK-Aanongo moondjimbo nokuhika oongalo aaNamibia yaali oye li momusholondo gwethigathano lyaanongo noonkulungu miiyimbo moAfrika lyedhina African Muzik Magazine Awards.

Aanongo noonkulungu mokuhika oongalo nokwiimba iiyimbo mbaka oyo The Dogg (Martina Morocky) na Tunakie (Maria Tuna-Omukwathi Uushona) mboka ye momusholondondo ngoka gwa tseyithwa Omaandaha oshiwike shika.

AFRIMMA egandjo lyomapapa kaahikingalo menenevi ndika, okutyapula uuwanawa nuutoye woondjimbo nomusiki yAfrika. Aanamadhina momusiki muAfrika okwa kolekwa nale kutya otaya ka kuthombinga molwashoka mbaka oya hogololwa mookategoli dha yooloka  nonuumvo.

Mboka ya hogolololwa pamwe na The Dogg okuthigathanapo mokategory komwiimbi omulumentu dhingi mUumbugantu wAfrika oyo Aka (omuSouth Africa), Zeus (omuBotswana), Cassper Nyomvest (omuSouth Africa), Slap Dee (omuZambia), Stunner (omuZimbabwe), Donald (omuSouth Africa) na Vee (omuBotswana) ta ka imba eimbilo lye “The Kings. “Omanga Tunakie otaka thigathanapo miiyimbo yopahedhi [Best Traditional Artist] naanongo nomanyakwa omakwawo gooFlavour (omuNigeria), Kwabena Kwabena (omuGhana), Dobet Gnahore (omu Ivory Coast), Lady Smith Blackmambazo (aaSouth Africa), Mrisho Mpoto (omuTanzania) noSoweto Gospel Choir (yaSouth Africa) Tunakie ote kiimba ondjimbo ye‘Ondjila’.

“Onduuvite ishewe etumba okukalelapo Namibia pompito ndjika koshipundi shopaigwana,” osho The Dogg a ti.

Omumvogu mbaka yaali oya li ishewe ya hogololwa muukategori owo tuu mbuka, nonuumvo mbaka otaya pumbwa omawi geni okuya hogolola opo ya vule okusindana methigathano ndika.Hogolola The Dogg na Tunakie mokutalelapo ehala lyoAFRIMMA ko inteneta pepandja: http://afrimma.com.

“Shimwe shoka shuuvitithe ndje etumba noku mona nda simanekwa ooshoka kutya onda hogololwa omanga ngame inaandi  ninga eindilo oku kuthombinga methigathano ndika lyoAFRIMMA, nda li nda hogololwa okuza mokati kaahikingalo naanongo yiiyimbo yopamuthigululwakalo, nonde shi pondola okuya momusholondondo gwaanuunongo mboka.Onduuvite onda yalulwa unene nonduuvite etumba nuuntsa molwomusiki ndjoka ngame handi imbi, molwashoka ndjika otayi fala ndje komahala nomahala.” osho Tunakie a popi.

Oshiithanene shika hashi tyapula omusika nuuthiga wAfrika, otashi ka ningilwa po Black Academy of Arts and Letters, mo Dallas Texas USA  momasiku omulongo ga Kotoba nuumvo.

Egandjo lyomapapa ndika otali ka simaneka aanongo noonkulungu momusiki dhAfrika, oshowo aa yetipo yomusiki naanwethimo pamuthigululwakalo yopombanda. Oshiithanene shika tashi ka kalwa koohashike nokoongundja momusiki okuza menenevi Afrika otashi ka etelela woo aayenda okuza miilando yilwe moUnited States of America oshowo aasimanekwa yalwe okuza kiilongo yilwe muAfrika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here