Uudhano waakuluntu omwedhi tagu ya

0
247

WINDHOEK- Ethigathano lyuudhano mboka wokatanga kokoompadhi pokati kaakuluntu taya dhana naagundjuka wedhina Elombe Classic Tournament owa tengenekwa tawu ka tameka kuyele omwedhi taguya.

Omulongekidhi gwoshituthi shika, Erastus Tsempo ota ti nuumvo omalongekidho otaga kala omanene.Uudhano mbuka otawu ka dhanenwa pokapale kosikola yElomboe uule woshiwike ashihe.

Olweetho nduka olutitatu olwa landulwa kohokwe yuudhano mbu wali wa ziko omvula yapiti, osho woo omainyanyudho ga yoolokathana. “Mbuka owo wumwe womuudhano mboka wa hokiwa koyendji uunene aakuluntu mboka  oyo haya kala ye wununinwa, opo yuuthe omasipa sho taya dhana naanyanyamagulu,” Tsempo ta ti ngaaka.

Okwa gwedhapo ta ti ngaashingeyi konima yuudhano wahugunine oomeme nayo oya holola ohokwe opo wo ya kwatelwemo moshikando tashi landula, mono taya thaaneke ando ya kuthe wo nayo ombinga metanga lyokoompadhi, osho wo etanga lyomokambamba, oshowo aakokele yokoondolopa dhopopepi nayo oya holola ohokwe muudhano mbuka.

Tsempo ota ti aaunganeki yuudhano mbuno yehangano lyElombe Art Academy otaya tsikile noku unganeka uudhano mbuka unene wo, sho ya mono kutya nani uudhano mbuno owuli pomuthika gwopombanda. Ota hiya woo omikunda dhopopepi opo nadho dhi ye dhi kuthombinga momathigathano ngaka.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here