‘Ongeshefa oyo eithano lyandje’ –Shipanga

0
225

WINDHOEK– Pethimbo Matheus Shipanga a tamekele ha landitha iiyimati oshowo iikulya iishona yilwe molukanda lwiipeleki lwa 8ste Laan mOtjomuise omimvo ne dha piti elalakano olya li okumonena efamili lye iikulya.

Nena omusamane gwomimvo 32 nahe yaanona yaali okwa gandja iilonga komuniilonga gumwe. Shika okwe shi hokolele Kundana Omaandaha ngaka. Shipanga ngoka ena okakululilo okashona momudhingoloko ngoka okwa ti okwa kala aluhe a hala okukala omunangeshefa.

“Sho nda tameke ongeshefa yandje mo 2011 onda li handi landitha iiyapela oshowo uutyepisa nuumbisikiti. Moprofita ndjono ndamono omo nda kutha oshimaliwa okutulapo  okakululilo oshoka onda koneke kutya okapumbiwa mehala ndika,” osho Shipanga ngoka a za kOnyaanya moshitopolwa Oshikoto a ti.

Ngashingeyi oha longo ethimbo alihe pokakululilo hoka kedhina “Sesa barbershop” omanga a kuta omuntu gumwe ngoka ta longo mongeshefa ye yiiyimati nayilwe tayi adhika wo molukanda lwa 8ste Laan.

“Iilonga otayi ende nawa sigo oompaka. Niimaliwa mbyoka handi mono ngame ohandi tumine aamwandje nameme kegumbo kOnyaanya” osho Shipanga a ti . Okwa gwedhapo a ti  oha mono konyala ooN$ 300 mesiku inaali ipyakidhila unene pokakululilo ke.

Pehala lyokuyakapo iinima yaantu oshiwanawa opo omuntu kehe  a landithe sha nenge a longithe iikaha ye,” osho a gwedhapo sho a pulwa kutya etumwalaka lya shike ta pe mboka yaana iilonga.

“Ondi hole okulanditha nokwiilongela ngame mwene ongo omuhona kungame mwene,” shika osho sha kumike ndje opo ndi tameke ongeshefa yandje , osho Shipanga gomolukanda lwa 8ste Laan a ti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here