Brother David apititha oalubuma “Yelitha”

0
224

ONYAANYA-Ekandangala lyombandje lyomOniipa, David Amuthenu a tseyika nawa moshimpungu shokuhikoongalo Brother David, osho iikutha kohi nokuulika uunongo we wokwiimba sho apititha oalubuma ye yotango tayi ithanwa Yelifa.

Yelifa oalubuma ndjoka yi na oongalo dhopambepo dhili omugoyi.Oongalo ndhika oombwanawa noonkondo ngaashi ndjoka Pomahulilo gUuyuni, Yelifa, Nande Ngo, namOndjila, okutumbula po ashike dhimwe po.

Brother David ota pandula ehangano lyoMarry Trading ndyoka lina  oombelewa dhalyo mOmuthiya sho lye mu kwathela moku etapo oalubuma ye, osho wo kehe gumwe emu kwathela.

Okwa kumike wo aagundjuka osho wo omapipi agehe ngoka gehole oongalo dhoshiNamibia, giilandele oalubuma yawo Yelifa omolwetumwalaka lya kola ndyoka ya humbata. Oalubum yaBrother David otayi monika kuye mwene, ashike otayi ka andjaganekwa wo moshilongo ashihe methimbo efupi.

Brother David omuhikingalo ngoka a ningi ethimbo nokupwilikina oongalo, unene dhaMushe, naandhika odho dhe mu penduthile edhiladhilo lyokwiimba oongalo okuza omvula yaziko moka a tameke okwiimba.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here