Mile no albuma ye yo“Voice of the Voiceless”

0
308

ONYAANYA- Gumwe gwomaaimbi aashona moNamibia, Matheus Mukohongo a tseyika nawa nedhina Mile, osho amana oalubuma ye, nokwa thaaneka opo yi ka kale yapita kehulilo lyomwedhi nguka.

Oalubuma ndjika ota yi ka ithanwa Voice of the Voiceless. Mile okwa ti oalubuma oye mu pula konyala omvula netata opo yipwe, oshoka opo ali manga te yi tula omikwelengendjo omiwanawa  opo ya kale tayi hili aapulakeni oyendji..

Oalubuma otayi ka kala nee yina ehwata lyoongalo 16 dhono Mile ta holola kutya odhina omulyo omwaanawa dho otadhi pukulula, ta dhi longo  nokunyanyudha omapipi agehe.

Mile ota hokolola kutya uungalo owundji moalubuma ndjika okwe wu ninga pamwe naDJ Chronic, ngoka ewete oye ependa ngele tashiya puudhindoli wokulongekidha oongalo dhikwelengendje nawa.

Uungalo wuli moalubuma ongaashi Never say Never, Safe Journey, See you around alone, Money na Forgive. Mile okwa li apititha okangalo ke kotango hoka kedhina Never Say Never muFebuluali pamwe nokavidio kako, ka kala noku ulikwa kooprogama dhoongalo komahangano agehe gaali ngaashi NBC nOne Africa Television, shono wo she mupe omukumo sigo amana oalubuma ye ndjika oyo tayi ka kala yotango.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here