Petrina Mathews a kwatha egumbo lili moluhepo

0
298

OKAKU-Konima sho ehokololo lya meme Justina Hangombe lya li lya holoka moradio yomuzizimbe ya NBC, omwiilongi moshiputudhilo shopombanda sha Polytechnic, Petrina Mathews okwa li a tokola pamwe nooyakwawo yaali opo ya kwathele egumbo ndika nokashona hoka yenapo.

Oshali sheya puuyelele kutya meme Justina ngoka ena uunona 8 okuli moluhepo shili nolwindji iha ya tema omundilo megumbo lyawo molwa iikulya mbyoka kaa yena omathimbo gamwe.

Olwindji oya li yena oku nuka po omwiha opo yawape okuhupa nokashona hoka yena.

Petrina okwa ti ehokololo ndika olyali shili lye ya henda koomwenyo nonkene ya li ya ningi oonkambadhala okugongela oshimaliwa mpaka naampeyaka okuza mongeshefa ye, ookuume nosho tuu maakwanezimo noyali yeyapo niikwathithi mbyoka yali ye yipe egumbo lya meme Justina.

Okwa ti okwali uuvite olukeno nkene egumbo ndika lili tali mono iihuna koluhepo na otati oshili shimwe shomiinakugwanithwa yaagundjuka okusila oshimpwiyu mboka iha ya vulu okwiikwatha.

Okwa ti ita tu vulu oku kala moshilongo muna aantu taya mono iihuna omanga puna mboka ta ya vulu oku hwepopaleka onkalo yawo, shika nashikale etsomukumo kaagundjuka ayehe opo ya tameke oku kwathela mboka ta ya mono iihuna momidhingoloko dhetu.

Ta ti aaNamibia naya kutheko omuthigululwakalo gokugandja oshoka okugandja okuna elago komeho goku taamba.

Aagundjuka mbaka oya li ya gandja iikulya, omakumbatha niizalomwa kegumbo ndika na oya li shili ya kumwa konkalo moka aanegumbo lya meme Justina yeli.

Petrina nayakwawo yaali oyali ya kutha osheendo showina okuza koVenduka opo ye ye ya gandje ooshali ndhika.

Meme Justina omukalimo gomomukunda Ondjandjo yaHelondo moshikandjohogololo Okaku mOshana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here