Tuku ota ka imba moNamibia

0
385

WINDHOEK-Omuiimbi omukokele omuZimbabwe nokwatalikako koyendji onga omudhengi gwoshiketala kaakunawe,Oliver Mtukudzi natango okwa tegelelwa aka kale a nyanyudha engathithi lyaaNamibia oyendji Olyomakaya ndjika po Zoo Park Amphitheatre.

Oshituthi shika oshimwe shomiituthi mbyoka ya longekidhilwa owina, moka aaNamibia oyendji naaholi yoongalo dha Tuku ta ya ka inyanyudha pethimbo ndika lyuutalala.

Omulongekidhi gwoshituthi shika, Amor Basson, a tseyika nawa ashike Amor okwa ti ngashingeyi omalongekidho oga ya komeho, naayihe otayi ende ngaashi ya longekidhwa.

“Ngashingeyi tse ota tu yalula ashike omasiku ga pweko tse tu taalele omainyanyudho gakwata miiti ngoka  omuiimbi nguka teke tu etela. Oshituthi shika oshimwe kaapuna nando ogumwe ena okupiitililwa po kusho, oshoka otwa longekidha po sha shomupondo,” Amor ta ti ngaaka.

Okwa gwedha po tati okuhogolola Tuku opo a imbe poshituthi shika omolwa eitsomumwe no Tour ndjoka Tuku ali metifa lyokulongekidha opo a kale a nyanyudha akwiilongo yo mUumbugantu wAfrica.

Tuku ota ka imba ihe oongalo dhe ndhoka oonkulu naandhoka oompe, pethimbo ta ka kala eli kehala lyokuningila omainyanyudho. Ongundu yoNdilimani Cultural Troupe no Zamar Band ota yi ka kwathela Tuku oku imba uusiku mboka.

Uutekete woshituthi shika otawu ka adhika ko National Theatre of Namibia kooN$200.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here