Omaishangitho ga gwedhwapo mOshikoto

0
234

OMUTHIYA – Omaishangitho ga gwedhwapo okushangitha mboka yaana uukalata womahogololo ngoka ga tamekele moshiwike shotango shomwedhi nguka otaga hulu Olyomakaya ndjika.

Mboka inaa ya ishangitha natango otaya kumikwa opo ya longithe ompito ndjika omanga inaayi hula mOlyomakaya ngaka.

Omaishangitho gomahogololo ngono ga tamekele momasiku ga-5 nota ga hulu Olyomakaya ndjika  oga ningwa omolwomahogololo gaawiliki yiikandjohologololo oshowo giilando ngoka taga ka kalako kuyele muNovomba.

“Omaishangitho ngano ga gwedhapo oga ningilwa aantu mboka yali inaaya gwanitha oomvula 18 sho omaishangitho gali ga ningwa omvula ya piti, mboka ya tembuka okuza kiikandjohogololo yilwe yayi kiikwawo oshowo mboka woo yena uukakalata womahogololo wa kana nenge wa teka, aantu mbaka okwa li ya tegelela ya kale ya holoka pethimbo lyomaishangitho yo ya kale ya mona uukalata wawo womahogololo uupe,” osho omunambelewa gwolutu lwOmahogololo lwa Namibia mOshikto a tile petameko lyomaishangitho.

Omaishangitho ngaka oga ningililwe moosenda dhili 61 moshitopolwa ashihe mOshikoto, oshowo miitopolwa ayihe yoshilongo.Pethimbo ndika aantu ayehe mboka yali yaana uukalata womahogololo, oya li ya longitha ompito ndjika noku imonene uukalata wawo opo ya ka kuthe ombinga momahogololo ngoka geliko nuumvo.

“Aanambelewa yomahogololo oya kala yiilongekidha nokugandja eyakulo ndika, pomahala gomaishangitho okuza o-8 yongulonene sigo o-7 komatango.Aakalimo yomomudhingoloko gwaNiipa ayehe oya li yena oku ishangitha uukalata uupe womahogololo oshoka oshikandjohogololo Oniipa osha tendwa noshili pamuthika gondoolopa ngaashingeyi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here