Omakondombolo otaga li ehete kuudhano gomanyakwa

0
189

ONGWEDIVA-Oosipana ndhoka dha sindana po ooliha miitopolwa ine moshilongo odhali dha tsakanene koRundu ehuliloshiwike lya zako okukondjithathana opo ku talike ngoka ta ka ninga enyakwa ndyo tali ka kalelapo Namibia momathigathano ga Africa.

Oosipana odha ninga oshilage okuya kedhingoloko etiyali lyahugunina, oosipana ngaashi Khomas Nampol tayi kaya mondambo no Six Stars yomOndangwa omanga NDF ta ka dhana nosipana yoNavy.

Muudhano woontana dhaNelende Khomas Nampol otaya ka taalela NDF, omanga SKW ta ka dhana na Noorgeren Private School.

Oosipana dhilwe odha lalekwamo nale muudhano mbuka konima sho dhali ina dhi shi enditha nawa medhingoloko lyotango netiyali.

Edhingoloko etiyali lyahugunina opamwe naandyoka lyahugunina olya tegelelwa li ka kaleko kuyele petameko lya Septemba nuumvo.

Osipana kehe tayi keya yotango kaamati naakadhona otayi ka mona okatekete oku kuthombinga mekopi lyoosipana dha Africa.

Oosipana ndhoka dhali dhakalelepo oNooli yoshilongo nando dhali ina dhishi enditha nawa, einekelo olili ashike mosipana yoSix Stars yomOndangwa ndjoka oyo ashike ya thigalamo methigathano ndika no tayi shi enditha nawa no ta yi vulu okusindanapo uudhano mbuka.

Six Stars oyo Osipana ndjoka yali ya gwithako epangelo lyaNakapele Volleyball Club yomOngwediva  koshipundu ndjoka ya kala ta yi tyakaleke oosipana koNooli ethimbo ele.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here