Aa uliki yiipindi mOngwediva oya nyanyukilwa e kuthombinga

0
284

ONGWEDIVA-Gumwe gwomaashingithi aape mboka ya kutha ombinga meuliko lyiipindi ya Ngwediva nuumvo okwa ti oyena ohokwe oku kala taya kuthombinga
omumvo kehe. Lady Mbunga mwene gwongeshefa yedhina Lambunga okuli gumwe gomaakuthi mbinga meuliko lyiipindi yaNgwediva oshikando shotango nokwati okuli a nyanyukwa noonkondo oshoka okwiilonga oshindji uunene nkene aalandithi ooyakwawo yeli.

Okwa ti ye okuna ashike iipindi yoohema dhoshiHerero ndhoka a kala a hala okushingitha miipindi mu ka nokwa mona kutya odha halika noonkondo. Okwa ti ye okwa kala ko Gobabis na okwa kuthombinga momaulikilo giipindi ogendji ihe gaNgwediva oge mufuula noonkondo.

Okwa ti elalakano lye kalishi naanaa oku landitha ashike ihe noshowo oku ilonga mo sha nkene oongeshefa ha dhi kaliwa nadho okuza muyakwawo mboka woo ya kutha
ombinga muka.  Okwa ti kutya iipindi mbika otayi gandja woo ompito yiilonga kaakwashigwana yomomudhingoloko ngoka oshoka ye naye okwa kutha uukadhona utatu opo wu longe naye.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here