Ice Komeya ota kwathele Young Chiefs

0
456

 

OSHAKATI-Ice Komeya omudhani omukulu eshiwike nawa mondjokonona yetanga lyokoompadhi moshilongo ota kala iiwike iyali nosipana yo Young Chiefs mOshakati okuyi kwathela opo yi ka tameke uudhano wawo wotango moPremier League ehuliloshiwike ndika.

Komeya okwe ya ashike opo etu kwathele noku pa aadhani ontseyo nkene uudhano wo premier league wu li noku ya longekidha ya ye pondondo yuudhano wopombanda moshilongo.

Yimwe yomiikalimo mbyoka ali a pe aadhani pokapale ko Independence Stadium oyo mbyoka ngaashi nkene aadhani ye na okwi ihumbata mokapale uuna yena okumatuka na nkene yena oku kondolola eloloko, nokukaleka uuluwi wawo tawu longo ethimbo kehe.

Okwa li wo eyape iiholelwa nkene ye na okweenditha etanga niinakugwanithwa yomudhani kehe mokapale.

Osipana ndjika nando oyili monkugo yi na onkambe ota yi monika yi ilongekidha nawa oku ya molweendo lwo Premier League.

Omupopiliko gosipana, Belle Nandjigwa okwa ti oya landa aadhani yeli yahamano moka ye na Jacky Jackson okuza ko KK Palace, Theodor Shooya okuza ko Pescanova, Kashuna Job okuza ko Golden Bigs, Johannes Lucas KK palace, Agustinus Eilo na Bongani Gumede omuZimbabwe.

Oya landa wo Uatumbatumba Muheue na Naftali Filemon okuza ko Vietnam Rangers.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here