Lindermeier  nombandi yotango ya Namibia

0
287

 

KINTELE – Omuyogi gwontente omuNamibia, Daniela Lindemeier okwa ningi omudhani gwotango a sindana ombandi puudhano uuti-11 wIilongo yAfrika ayihe mboka wuli mokati  moBrazzaville sha Congo Republika oshiwike shika.

Okwa mono ombandi yoshikushu sho eya pehala etitatu mokuyoga ontente moshinano shoometa omathele gaali ta dhenge omeya a kaama nontulo ye. Okwa mana okuyoga muule wethimbo lyominute mbali noosekonde 34,23.

“Ondi uvite nawa nonda mbilipalelwa okukala omudhani gotango omuNamibia okumonena oshilongo shandje ombandi.Shika ka sha li oshinima oshipu ndele ngame onda longo ngaashika tandi vulu. Muudhano womo Maputo (Mozambique) omumvo2011, onda li nda yi komadhingoloko agehe ga hugunina  ndele onda li nda ndopa okusindana nando oyo ombandi yimwe.

“Otandi ka kutha natango ombinga momaudhano galwe  ndele itandi uvaneke kutya otandi ka sindana ombandi , kakele kokutya otandi ka kambadhala okulonga ngaashi tandi vulu, oku opaleka ethimbo lyandje, molwashoka onda pumbwa ko ashike osekonde yimwe ayike opo ndi pite okumona ompito oku ka kuthombinga muudhano wOlympic mboka wu li ko omumvo tuuka koRio De Janeiro sha Brazil.,” Lindemeier osho a hokolola puudhano mboka.

Otaka kutha ishewe ombinga mokuyoga kwoshinano shoometa 200  shobutterfly, oshinano shoometa 100 noshoometa 50 ayihe  yoku yoga ontulo oyo yili momeya. Omuyogi omu Namibia, Jörn Diekmann, okwe ya pehala etiheyali methigathano lyokuholamo yamwe muudhano wokuyoga waalumentu no ina vula okuya kedhingoloko lyahugunina.

Nando ongaaka otaka kuthombinga moshinano shoometa 100 sho butterfly, shoometa  omathele 400 shoku yoga a manguluka oshowo shoometa omilongo 50 ta yogo a manguluka. Uudhano mbuka uuti 11 wiilongo ayihe yomenenevi ndika  owa tamekele Etitano lyoshiwike shayi na otau hulu  meti 19 lyomwedhi nguka. Namibia okwa kalelwapo kaadhani omilongo 79.

Puudhano mbuka opuna konyala aadhani ayehe kumwe omayovi  8 000 yaza miilongo omilongo 54 yAfrika. Muudhano wa fa mbuka omumvo 2011 Namibia okwa zileko noombandi heyali yimwe yoshingoli, yimwe yoshisiliveli noombandi ntano dhoshikushu, sho mbuka wa li moMaputo shaMozambique .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here