Siloa a faneka okuninga omafiyafano eengudu domalwiimbo

0
244

 

Lüderitz –  Ongudulwiimbo yedina Siloa mewiliko la Paulus Sovier Haufiku, yomodoolopa ya Lüderitz, oina omafaneko, opo ikale  hai ningi omafiyafano eengudu domalwiimbo odula keshe modoolopa ei.

Haufiku okwa tumbula edi pefimbo ongudulwiimbo ya ye tai pewa omaano koo kaume vongudulwiimbo Siloa meongalo la Eben-Ezer mo Lüderitz omafiku aa.

Ongudulwiimbo oya pewa omaano oipundi ili itatu ku Benjamin Henghono, oipundi ili ivali ku Lavinia Kalomo opo idule okulongifwa kongudu lwiimbo ponhele opo hai ongalele.

Efiku olo tuu olo ongudulwiimbo oya pewa omaano ekopi, okupitila mombelewa ya Meya wodoolopa ya Lüderitz, Suzan Ndjaleka, nokwe li yandja pambelewa efiku olo. Ekopi loovene ola yandjwa omaano komunangeshefa modoolopa, Maritza Morgan.

Haufiku okwa pandula neenghono nokwa tumbula kutya paife ongudulwiimbo Siloa otai dulu okuya komesho nomafaneko a yo, pa yambidido olo va mona okudja kookaume.

“Enene dilaadilo longudu ei , okuunganeka eengudu domalwiimbo modoolopa, opo tu kale hatu kala nomafiyafano , odula keshe. Ovanhu ova pumbwa oku tuwa omukumo opo va imbe. Eshi okwa li nokuli shina oku kala sha tulwa moilonga odula yo neudo, ashike oikwa noipangifo ka kwa li tu ina ye li xwapo.” Haufiku osho a tumbula nelimemesho.

Haufiku ta shiivifa kutya efiyafano leengudu domalwiimbo mo doolopa ota li hovele modula oyo twa finda 2016, efiku nomwedi ota li ka shiivifwa diva opo eengundu domalwiimbo odo da hala oku kufa ombinga dili longekide manga kuyele.

Haufiku okwa shiiva ovo vena ehalo opo va waimine mongudulwiimbo Siloa oyo pefimbo eli ina oilyo ili 54.

Haufiku okwa ninga yoo endilo opo ou una ehalo lo ku yambidida ongudulwiimbo ei u kwatafane naye ko 0812537092

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here