AaUnam ota ya ka ulika iizalwomwa

0
359

 

WINDHOEK-Aailongi mboka yeli koshiputudhilo shopombanda shaNamibia (Unam), oye li metifa oku ka ulika iizalomwa yawo mbyoka ya kala nokuninga nokuhololapo, no ku ilongela momukokomoko gwomvula ndjika.

Euliko ndika lyiizalomwa oha li ningwa konyala kehe omvula kaailongi mboka ta ya ilongele uunongo wokoonyala ngaashi okukonda nokushitapo oshowo okuhondja. Omvula ndjika aalongwa yethike po 50 okuza komvula yotango sigo oya hugunina ota ya ka kala ya ulika iilonga yawo komeho gengathithi enene.

Omuyambidhidhi mo kulonga aailongi mbaka koUnam, Maria Caley, okwa ti aailongi mboka yeli momvula ya hugunina oyo ha ya kala unene taya dhana okandangala, oshoka ndika olyo ethimbo lyawo lyahugunina moshiputudhilo, netameko lyawo oku tameka oongeshefa dhawo dha yoolokathana.

Caley okwa gwedhapo ta ti ehuku lyiizalomwa yomvula ndjika ota li ka kala lyayoolokathana shi ikwatela kaalongwa, oshoka aailongi mboka yeli momvula yotango ota ya ka ulika oonguwo dhawo ndhoka dha ningwa miinima mbyoka ya longithwa nale ngaashi oonayilona, ooshako, niinima aihe iikulu. Omanga mboka yeli momvula ontiyali sigo oya hugunina taya ka longitha uunongo wawo oku etapo iizalomwa iiwanawa.

Euliko ndika otali ka ningilwa nee poFNCC momasiku o24 agKotoba. Uutekete otau ka monika koodola dhaNamibia 30 kaanasikola omanga 50, ku mboka kaayeshi aanasikola.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here