Nuuyoma nOtjikoto oyo omanyakwa gaOld Mutual

0
370

 

OSHAKATI – Osekundosikola ya Nuuyoma oyo enyakwa lyuudhano wetanga lyokoompadhi konima sho yali ya dhengemo oseko yaHans Daniel Namuhuya 5-3 nokutoolapo ekopi, oombandi dhoshingoli, oshipandi shoodola N$ 5000, eshina lyokuninga ookopi, iizalomwa yomaudhano, oshowo iilongitho yomaudhano.

Oseko ya Hans Daniel Namuhuya oya toolapo oombandi dhoshisiliveli, oshipandi shoodola N$3000, okompiuta, iizalomwa yomaudhano niilongitho yomaudhano.

Osekundosikola yIipumbu oye ya pehala etitatu tayi toolapo oombandi dhoshikushu, eshina lyoFax, oshipandi shooN$ 2000, iizalomwa yomaudhano, noshowo iilongitho yomaudhano.

Ehala etine olya kuthwapo kosekundosikola Eengendjo ndjoka ya hekelekwa noshipandi shoodola N$ 1000, iizalomwa yomaudhano nosho wo iikwathithi yomaudhano.

Osekundosikola yaTjikoto oya li yayi kedhingoloko lyahugunina na Pendukeni Iivula Ithana muudhano wetanga lyomokambamba  mboka wa li wa thigi oyendji ya lala oshoka oosikola ndhika odhali tadhi dhana uudhano wa kwata miiti moka Otjikoto sha sindana nookoola 14-13.

Otjikoto osha toolapo ekopi, oombandi dhoshingoli, oshipandi shoodola N$ 5000, eshina lyoku ninga ookopi, iikutu yomaudhano niikwathithi yomaudhano.

Pendukeni Iivula Ithana okwali a toolapo oombandi dhoshisiliveli, okompiyuta , noodola N$ 3000,iikutu yomaudhano nosho tu iikwathithi pamaudhano.

Oseko ya Gabriel Taapopi oye ya pehala etitatu moka ya toolapo oombandi dhoshikushu oshihampi shoodola N$ 2000,  eshina lyo Fax, iizalomwa yomaudhano, nosho tu iikwathithi yomaudhano.

Osekundo ndjoka ye ya pehala etine oya hekelekwa no N$ 1000, iizalomwa yomaudhano, nosho tuu iikwathithi yomaudhano.

Kamushishi Timoteus oye a toolapo epapa lyomudhani dhingi gotonamende na oye wo ali apewa ekopi lyomudhani ngoka atulamo ookoola odhindji evule yakwawo.

Oseko ya Hans Daniel oya toolapo ekopi lyosipana ndjoka ya ulika omikalo omiwaanawa muudhano wawo auhe, omanga Alma Mupupa oye omudheuli dhingi kakuna we gwotonamende.

Victoria Hasheela oye omudhani dhingi gwotonamende muudhano wokatanga komokambamba, omanga Ndapandula Thomas oye a tulamo ookoola odhindji evule yakwawo.

Gabriel Taapopi oye osipana ndjoka yi ihumbata nawa moka ya li ya pewa okapandi koodola  N$ 500.

Charlet Badi oye omudheuli dhingi metanga lyomokambamba omanga Abraham Nandjigwa oye omuhiki hiya dhingi.

Uudhano mbuka owali wa dhanenwa pokapale kEmanguluko  mOshakati ehuliloshiwike lyazako.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here