Va kwatwa noimuna mokabesa

0
531

 

ONGWEDIVA – Opolifi moshitukulwa shaMusati exuliloshivike ladjako oya kwata ovalumenhu vane va kwatelwa osho tashi fekelwa kutya oulunga wadjeena, eshi va hangwa va humbata eengobe noikombo mokabesa.

Ovalumenhu ovo va holoka Etitatu momhangulilo yaMangestalata mOutapi ovo Paulus Iitenge (26), Katjizimuina Ndjitjike (30), Uasuapo Tujombo (21) na Tinda Janua (19).

Komissiona woshitukulwa shaMusati Shinedima Shindinge ota hokolola kutya ovalumenhu ava ova longifa ondunge tai fekelwa oulunga woimuna ina i monika nale, eshi va hangwa no okabesa kena eengobe mbali noikombo itatu.

“Ngee twa tala oubesa ovapolifi iha tu lipula naanaa kutya pamwe ota mu dulu oku hangwa mwa holekwa nokuendifwa oinamwenyo. Ohatu kala ashike twa teelela mukale muna ovanhu, ashike ava ova longifa otakatika imwe inatu i mona nande onale,” Shindinge ta ti.

Ota ku hokololwa kutya ovalumenhu ava ova li va kufa mo oipundi aishe mokabesa konomola N 4092 UP, opo va shiive nawa oku endifa mo oimuna. Vati ova lombwela opolifi kutya oimuna oya Iitenge na okwali tave i kufa komukunda Okavale moshitukulwa shaKunene, vei yukifa kOmbome, omukunda uli moshitukulwa shaMusati.

“Nande nee oimuna oyo pamwe ina i vakwa, osho tu he shishi fiyo opa, okuendifa oimuna mokati koufiku, ngaashi voo va kwatwa lwopo 23h30 oshili kondje yoveta. Oveta ota i ti oimuna nai shingwe ashike okudja pepito letango, fiyo openingino letango,” osho Omupopiliko wopolifi mOmusati Lineekela Shikongo a ti ngaho.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here