Pohamba a ti Aasoomi oye etelela oshindji

0
447

 

OLUKONDA –  Ngoka ali nale Omupresidente gwoshilongo Hifikepunye Pohamba okwa pandula epangelo lya Finland sho tali kalekepo ekwatathano ewanawa naNamibia.

Pohamba okwa popi ndhika pethimbo ta tula miilonga omaulikilo  taga ithanwa Black and White Exhibition.

Oshiindingili  shetulo miilonga oshali sha ningwa mEtine lyoshiwike sha piti pongulu yiikulunima ya Nakambale (Nakambale museum) pOlukonda lwAndjelo yaNegongo. Pohamba okwa ti Aasoomi ota ya pandulilwa iilonga yawo sho oyo ye eta evaangeli mOwambo, noku kwashilipaleka kutya aantu oya longwa okushanga nokulesha.

“Aasoomi sho ye ya moshilongo oyetu etela iinima oyindji, oye twe etela evaangeli lyoohapu dhOmuwa, oya kwatha moku etapo iiyakulitho miipangelo, oshowo okulonga aantu omikalo dhokushanga, ondi inekela iiyulikwa mbino tayi kala mongulu ndjika yaNakambala otayi kala noku kwathela aanona opo ya vule oku uvako omalongo, nuuyelele mboka wa pumbiwa okuza moomvula dhomatehelemumvo 19th oshowo 20th,” Pohamba ta ti ngaaka.

Okwa gwedhapo a ti omisium ndjika yaNakambale oyi lilepo oku ulika iinima oshowo iilongomwa niihongwamo yopamuthigululwakalo, mbyono epipi eshona inaaye yi tseya natango, oshowo oku tothamo iilongapondoli mbyoka ongeleka ya longo, noku fala evaangeli kaantu ya Kalunga ya vule okwi itedhulula, yo ya kale poompadhi dhe.

Aasoomi oya thikile  mOmandongo no ya totopo oondjakulwambinga moka mwa kala tamu shashelwa aakriste. Pohamba ta gwedhapo kutya Aasoomi oya longa oshilonga sha simana mokudheula yali taya dheula aantu opo yi ilongele uusita, uudiakoni,uupangi oshowo aaleli yalwe mongeleka OnkwaEvangeli paLuther.

“Omalongo ngano oge eta opo dhimwe dhomoosikola moshilongo dhi kale tadhi gandja iizemo iiwanawa, , ompungulilo ndjino yiiyulikomwa yopamuthigululwakalo otayi longo aantu oohedhi, notayi tu fala konakuziwa, tu tseye ondjokonona yaa hoka twazi tse tu tungile woo kuyo, nonande pwa kala omashongo gelaka Aasoomi oye shi pondola oku uvitha oohapu momalaka agehe nokutseyithila aantu shoka shu uthwa,” Pohamba ta gwedhapo ngaaka.

Ta ti ondjokonona opo tayi kala noya pumbwa okutseyithilwa omapipi nomapipi, go ga tseye hoka kwa zi wa, ondi inekela kutya omathano ngano otaga longo noku ulika oshindji naashihe shono aantu yali inaaya nongela.

Nakambale-Museum Nakambale-Museum2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here