Oumbudi womatuwa wa tana

0
363

OHANGWENA – Opolifi yoshitukulwa shaHangwena otai kunghilile ovanamatuwa momikunda va kole eembwa, va konge omivelo da kola okwiidila pomaumbo nokulanda omakumba taa kwafele omatuwa a ha undulwe po keembudi okwaa ukifa moAngola.

Ouyelele owa  yandjwa komunambelewa omupopiliko wopolifi yoshitukulwa shaHangwena sisante Kaume Itumba konima eshi omatuwa atatu mongudu ya makwao omuwoi a vakwa po keembudi a nyekululwa ko.

Oumbudi womatuwa owa kolekwa yoo nokukommissina wopolifi yoshitukulwa shaShana Rauha Amwele pefimbo opolifi yoshitukulwa shaShana nayo tai kandeke oulunga womatuwa ahapu omuwo okwa ukifwa komikunda dokeengaba daNamibia naAngola. Etuwa loToyota yo 4X4 ola vakwa mOndangwa mexuliloshivike taku fekelwa la ukifwa moAngola.

Sisante Itumba ta yandje oshihopaenenwa shoLandcruiser ya shingwa oufiku meumbo pOmahenge omukunda u li momudingonoko wEdundja moshitukulwa shaHangwena  eshi eembudi da undula otuwa okudja meumbo fiyo omekove, mokuhe na elao, nani eembudi oda teta neengodi dokostering otuwa inai dula ku xwama.  Natango muSepteba eembudi oda undula po otuwa yoHammer pOshikango nokaToyota da taulukifwa eengaba okuya meni moAngola.

Eshi omatuwa a vakwa meemwedi edi okwa fika pomuwoi, opolifi oya tameka ku ninga oyoongalele noshiwana momikunda dokeengaba Onengali, Okadiva, Odibo nOshikango okundungika oovene vomatuwa va kotokele eembudi hadi longele kumwe novaNamibia mongeshefa yelandifo lomatuwa a vakwa .

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here