Ras Sheehama a nyanyudha pedhimbuluko lya Lucky Dube

0
439

 

WINDHOEK – Omuimbi gwoongalo dho Reggae naandhoka dhopamuthigululwakalo Ras Sheehama oye ali omu imbi dhingi nomunyanyudhi, pethimbo lyoshiindingili shoka shali sha longekidhilwa owina okudhimbulukwa omu imbi gworeggae omuSouth Africa Lucky Dube.

Shika oshali oshikando oshitimugoyi aaNamibia naaholi yoongalo dho Reggae ya gongala oku dhimbulukwa onkulungu ndjika moku imba oongalo dho Reggae, ndjoka ya sile momuvo 2004, mu Kotoba 18.

Oshikando shika shedhimbuluko lyaLucky Dube oshali sha etelele omwanamati gwa Lucky Dube, Thokozile (TK) Dube, nomu imbi ngoka a kala noku imba pamwe naLucky Dube manga eli momwenyo gwedhina Ben Prieast, osho woo ongundu yaLucky Dube.

Oshiindingili shika shali sha ningwilwa po Zoo Park Amphitheatre oshali sha mono aaNamibia omathele ogendji nkene taya dhimbulukwa omwiimbi gwawo, pamwe naahikingalo aaNamibia ngaashi Savannah Afros, Hishishi Papa, osho woo Ras Sheehama, ngoka a tengenekwa oye ali eshi enditha nawa ongulohi ndjoka, ngele tashiya poku uvitha nawa aaholi yoongalo dhe.

O Savannah Afros oyo ali ya  patulula omainyanudho ngaka, nomaimbilo gayo gaali, ngoka ga hogololwa moalubuma yawo ompe, yali ya tseyithwa ko Warehouse Theatre omwedhi gwapiti.

Hishishi Papa oye ali omuimbi omutiyali, naye okwa a uvitha nawa engathithi lyaatali sho a imbi dhimwe po dhomoongalo dhe Onkalamwenyo, Twatekulwa nOshinyanga. Nokundaanisa kwe oku waanawa, Hishishi Papa ina shunitha aaholi yoongalo dhe monima, oshoka oyali ta ya ligola noonkondo yo ota yanuka, nokundaanisa pamwe naye.

Enyanyu enene olya ka holoka sho Ras Sheehama a nukile kehala hoka ha ku nyanyudhilwa, nokupa aahololike ye  shoka shali momukonda gwe, a kwatelamo omayimbilo ngaashi Poverty, Nekwalyatsima, Inotila na Push & Pull. Ben Prieast naye okwali a uvitha nawa engathithi sho ali eyapemo manga mwaandhoka dha Lucky Dube, mwakwatelwa Togetherness, ndjoka yali yiholike koyendji.

 

TK Dube naye osho a ulike uunongo we sho ali amono ompito yoku imba omayimbilo ge komeho gaaNamibia, nokwali a hakelelwa omake sho a ulike uunongo we nongalo ndjoka ya ningululwa yedhina Remember Me, yali ya imbwa ku Lucky Dube. Okwali ishewe a imbi ongalo ye ndjoka edhina Ease the Pain, moka ta hokolola he. Ongulohi oya endele nawa, naamboka yali yaholoka oya holola enyanyu lyawo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here