Lyaninga natango ethimbo lyokakadhona dhingi mElombe

0
450

Ethigathano ndyoka hali ningwa kehe omvula lyo kakadhona dhingi mElombe, lya talikako olyo lya dhenga mbanda ngele tashiya pethimbo ndika twa taalela lyomatango omanene, olya pwa okulongekidhwa. Ngaashi Pinehas Nakaziko a kundaneke

WINDHOEK-Nuumvo Miss Elombe okwa tengenekwa ta ka kala a dhenga mbanda oshoka ota ka etelela omanzuna ngoka gena uunongo wopomuthika gwopombanda, ngoka ga tegelelwa ge ke shi iningile nawa noku tala ngoka tayi noshikoloni, momasiku sho ta ga ka kala 23 ga Desemba.

Shika otashi ka kala oshikando oshititatu sha Miss Elombe, noonakasila kanika evi yevule pomulongo otaya ka kutha ombinga. Yamwe yomaakadhona mba taya ka kutha ombinga oyali yaholola omukumo neitulemo noya uvaneke shiti taka tekela ombundje ongulohi ndjoka.

Oyendji yomomukunda Elombe oya holola wo ondjuulukwe noya notelwa okumona euliko ndika oshoka ohali ya nyanyudha yo ohaya tsakanene nomahewa gawo ngoka yahula nale.

Ongulohi oyo tuu ndjoka ota pu kakala omainyanyudho gakwata miiti, oodanisa dhamutse gwakathindi ndhoka tadhi ka etwapo kaahikingalo unene okuza mElombe Art Academy  (EAA) ngaashi omwiimbi goongalo dhoHip Hop Tinggi, Sharp Boys Crew, Young Legend naTsempo, osho woo Komesho noFullforce na yakwawo yoposhitopolwa oyendji.

Omulongekidhi gwoshituthi shika, Erastus Tsempo, ota hiya aantu ayehe yopomudhingoloko osho wo omwaalu omunene gwopomikunda dhopopepi opo yakale yaholoka yo yatale nkene aagundjuka taya ka ulika iipewa yawo esiku olyo tuu ndjoka. ”Miss Elombe inanuninwa owala Aalombe, ashike aakalimo yomiitopolwa yopopepi nElombe, mbyono yili mOhangwena nOshikoto oya tegelelwa wo ya thike,” Tsempo ta ti ngaaka.

Wumwepo wuukadhona mboka wali wa kutha ombinga methigathano ndika owali nokuli wa ningi oPhoto Shoot yawo oweekenda ya piti, ongehwahwamweko lya Miss Elombe omvula ndjika.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here