Okafeelema Katutura otaka ka ulikwa moCinema

0
291

 

WINDHOEK-Okino ndjoka ya kala ya tegelelwa nokutangwa koyendji yedhina Katutura, otayi ka tameka oku ulikwa mookino okuza oshiwike shika.

Katutura ota ka ulikwa mongulu yoku ulika ookino yoSter Kinekor moGrove Mall, okuza mEtitano tu uka sigo omuNoveemba 26, okuza pontano yokomatango kehe esiku.

Florian Schott, omudhindi gwokafeelema Katutura pamwe nomuningi gwako Obed Emvula oyali ya longitha ethimbo konima sho okafeelema kali ka tseyithwa noku ulikwa pambelewa petameko lyomwedhi nguka opo ya talulule oka feelema noku ka ningulula, oku ka tula pomuthika gwopombanda.

Aayetipo naa ningi yokafeelema oyali ishewe yatsu uukuni kumwe naakwiilongo ya yoolokathana mboka ya pyokoka mokuninga uufeelema woludhi nduka  noku tulamo omulyo, opo ka vule ka kale kamwe kadhenga mbanda moshilongo ashihe nopondje yoshilongo. “Ndee pethimbo ndika aaNamibia oyena okumona ompito oku tala okafeelema kawo hoka ka ningwa moNamibia nokadhanawa kaaNamibia ya kala ya tegelela ethimbo. Oomwedhi twa taalela okafeelema ota ka ka enda pondje yoshilongo manga inaaka tulwa muuDVD no mo Blu Ray,” Schott ta ti ngaaka.

Kwaamboka ta ya ka tala okafeelema ha ka mongulu yookino uutekete otawu ka kala wuna oodola dhaNamibia 55.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here