Taya hepekwa koombepo dhomilema

0
380

 

OMULONGA –  Egumbo lya kuku Mariana Mateus gomomukunda Engela laShikondongolo moshikandjohogololo Omulonga, otali monithwa iihuna koombepo dhomilema ndhoka taya hokolola kutya ota dhi piyaganeke unene elengo lyokanona kokamati komegumbo moka.

Kuku Mateus ngono a gandja ehokololo kiikundaneki okwa li a yelitha kutya oshinima shika oshali sha tameke muMaalitsa nuumvo. Ta ti oshinima shino oshali shili mokanona kokatekulu kokamati, hono ta hokolola kutya okali ha ka pendulwa moomposi ko taka pondwa nokuza mpono iha ka kotha we.

Omapiyagano ngoka anuwa oha ga mena po go taga galuka ngele omakonaakono gosikola taga tameke.

“Okatekulu kandje hano ohaka yi koskola keli mondondo ontihetatu. Oshinima shika osha kala shu uka komeho, niinima mwa kwalwa omambo gosikola, oya ka tameka tayi fikwapo ashike ka tushi kutya omulilo ngoka otaguzi peni. Oohema dhe odha kala tadhi kuthwa mondunda dho tadhi pitithilwa miiti nonande ngu teshi ningi iha monika iikutu owala hatu kala twa tala sho tayi pitithilwa miiti,” Mateus ta ti ngaaka.

Ta popi kutya okaana hano sho ya mono kutya mondunda yako ihaka kothelemo oyali ye ka tembudhamo mondunda ya ko noyeka tula mondunda yimwe omo ando ka kale taka lala, ashike oshinima osheka lamba owala anuwa, sigo ya nyengwa kutya otaya ningipo we shike.

“Iinima mbyono natango otwa li tweyi tembudhapo ta tu yi tula mondunda ndjoka ha yi kala olundji ya pata ashike ohayi kuthwamo owala katushi mpoka tayi pitile ohatu mono owala yili pondje, omambo ge oga kala taga tuulwapo, nomuAguste ondunda ye ndjoka yali ya pungulwa iinima ye oya pipo,” Ta gwedhapo ngaaka.

Omukulupe nguno kwali a hokolola nonkumwe oshiwike shika sho ta ti oshinima shika shomegumbo lyawo ohashi mwenapo owala sho otashi tameke, ta ti mOsoondaha ya piti manga ya adhika ya ka konga omeya mokugaluka oyali ya adha egumbo lya tema nonande megumbo ka yali ya thigamo omuntu, oyali ya adha iinima ta yipi mono mwa pila omambo agehe gokanona hoka, iikutu na yilwe.

“Oshinima shino ondali ndeshi lopotele mwene gwomukunda gwetu ashike ina holoka, Osoondaha ndjoka sho twa adha iinima ta yipi ngaaka, ondali nda tumu aanona yaye koomwene gwomukunda ya ka lopote natango oshinima shika, ashike omanga inaaya thika ombepo oyali ya tameke tayi vundakanitha iinima mbyoka yali moshipeleki shimwe , etayi hanagulwa mwafa owala muna ombepo, ota ndi  indile koshigwana shi tu tule momagalikano sho shi tupe omakwatho ngoka twa pumbwa,” Ta tsikileko ngaaka.

Omukulupe okwa hokolola kutya pethimbo ndika ihaya telekewe megumbo nolundji ohaya pewa iikulya kaashiinda oshoka thimbolimwe anuwa niikulya ohayi vundakanithwa owala omavi, nongele ya teleke etaya thigimo sha mombiga iikulya ohayi liwamo owala ku walye. Taya pula ekwatho moshigwana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here